Cynnig profiad o’r fferm i’r fforc i bobl allweddol o Sweden a'r Iseldiroedd

15/10/2019

Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Cafodd grwpiau o newyddiadurwyr a mewnforwyr o Sweden a’r Iseldiroedd gyfle am y tro cyntaf i weld sut mae ŵyn yn cael eu magu yng Nghymru a sut mae eu cig yn cael ei brosesu – cyn mwynhau prydau blasus o Gig Oen Cymru PGI.

Bu grŵp o newyddiadurwyr sy’n gweithio i gylchgronau bwyd yn Sweden ar daith yn Sir Gaerfyrddin ac ymweld â fferm fynydd draddodiadol ym Mhumsaint yn gynharach yn yr haf. Gwelodd y newyddiadurwyr sut mae ŵyn Cymru yn cael ei magu mewn amgylchedd naturiol cyn gweld arddangosiadau cigyddiaeth a blasu Cig Oen Cymru.

 

Hefyd, yn diweddar, bu nifer o gigyddion a mewnforwyr cig o Gymdeithas Gig yr Iseldiroedd ar daith o'r de i'r gogledd yng Nghymru. Buon nhw’n ymweld â bwytai sy’n cynnig bwyd Cymreig a sawl safle prosesu er mwyn gweld safonau uchel y sector cig coch Cymru.

 

Trefnwyd yr ymweliadau gan Hybu Cig Cymru er mwyn ysgogi mwy o werthiant o Gig Oen Cymru PGI a chodi proffil y cynnyrch ymhlith defnyddwyr yn Ewrop. Cafwyd cryn gyhoeddusrwydd yn dilyn taith y newyddiadurwyr o Sweden, ac mae Gymdeithas Gig yr Iseldiroedd gam yn nes at archebu Cig Oen Cymru PGI.
Mewn erthygl yn Butikstrender, un o gylchgronau bwyd mwyaf blaenllaw Sweden, dywedodd y golygydd, Dunia Jamil: ‘Mae yna amodau naturiol da ar gyfer ŵyn yng Nghymru - fel y gallem weld yn y fan a’r lle.  Mae yna borfeydd a thir glas helaeth, ac mae nentydd ac afonydd yn llifo drwy’r cyfan.  Mae Cymru yn nodedig oherwydd y gwrthgyferbyniad rhwng y tiroedd pori ar lawr gwlad ac yn y mynyddoedd.”

 

Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig

 

Ychwanegodd: “Mae'r amodau ar gyfer cynhyrchu cig oen yn cyd-fynd â natur ac amgylchedd, ac mae hynny’n reswm pam y mae’r Undeb Ewropeaidd wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig i Gig Oen Cymru ...sy'n gosod y cig yn yr un categori â Ham Parma neu Siampên.”

 

Dywedodd Swyddog Gweithredol Datblygu'r Farchnad Allforio yn HCC, Deanna Jones: “Allwn ni ddim pwysleisio gormod pa mor fuddiol yw trefnu ymweliadau fel hyn. Mae rhoi profiad uniongyrchol o'r cynnyrch – ynghyd â hanes Cig Oen Cymru PGI - i fewnforwyr a newyddiadurwyr yn fuddiol dros ben.  Yn yr achos hwn, roedd y newyddiadurwyr yn eu helfen yn mynd drwy’r caeau yng Nghymru  - ac mae hynny wedi arwain at sylw mawr yn y wasg yn Sweden ac wedi codi ymwybyddiaeth o Gig Oen Cymru mewn gwlad lle mae’r farchnad am y cig yn tyfu.