Cynnydd yn y nifer sy'n dysgu Cymraeg ym Mhatagonia

13/02/2015

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynnydd mewn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia

Gyda dathlu 150 o flynyddoedd ers yr ymsefydlu ym Mhatagonia, mae adroddiad yn dangos bod yr iaith Gymraeg yn ffynnu ym Mhatagonia gyda chynnydd cyffredinol ers y llynedd yn y nifer y bobl sy'n astudio ac yn dysgu’r Gymraeg yn rhanbarth.

 

Mae Adroddiad Monitro Blynyddol 2014 sy'n cael ei weithredu ym Mhatagonia gan  y British Council Cymru, yn dangos poblogrwydd cynyddol y Gymraeg, gyda’r adroddiad yn dangos fod cynnydd o 19% yn nifer y bobl sy'n dysgu Cymraeg (o blant i oedolion), o 985 yn 2013/14 i 1174 yn 2014/15, sy'n gynnydd o 39% ers 2011. Mae cynnydd yn nifer yr oedolion sy'n dysgu'r iaith gyda 268 o oedolion yn mynychu cyrsiau, cynnydd o 54% eleni a 135% ers 2011. Yn ogystal â'r nifer mwyaf erioed o ddysgwyr, yn 2014 y gwelwyd y nifer mwyaf o ddosbarthiadau Cymraeg yn hanes y prosiect, 90 o ddosbarthiadau i gyd, i fyny o 83 yn 2013 a 79 yn 2012.

 

Mae Prosiect yr Iaith Gymraeg wedi bod yn hyrwyddo a datblygu’r iaith Gymraeg yn nhalaith Chubut ym Mhatagonia, yr Ariannin ers 1997.

 

Gwaith Caled

Dywedodd Gareth Kiff, monitor academaidd y prosiect ac awdur yr adroddiad: "Mae'r cynnydd yn y niferoedd o bobl o bob oedran sy'n dysgu Cymraeg yn ystod y tair blynedd diwethaf yn dyst i waith caled pawb a fu'n ymwneud â'r prosiect ym Mhatagonia a Chymru.”

 

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru, fod y prosiect iaith yn gweithio, ‘Eleni, rydym yn nodi 150 o flynyddoedd ers i ymsefydlwyr o Gymru gyrraedd Patagonia ac mae'r adroddiad yn dangos yn glir sut y mae Prosiect yr Iaith Gymraeg yn helpu'r iaith i ffynnu yn y rhanbarth.

 

Bob blwyddyn mae tri swyddog datblygu iaith o Gymru yn treulio cyfnod rhwng mis Mawrth a mis Rhagfyr yn dysgu ym Mhatagonia. Maent yn datblygu'r iaith mewn cymunedau sy'n siarad Cymraeg drwy ddysgu a gweithgareddau cymdeithasol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net