Cynulliad y Coleg Cymraeg yn cofio Merêd

23/02/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cymrawd Cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Bydd Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn cael ei gynnal ym Mangor yr wythnos nesaf, yn cofio cymrawd cyntaf y Coleg, Dr Meredydd Evans a fu farw dros y penwythnos.

 

Merêd oedd un o arweinwyr yr ymgyrch i sefydlu’r Coleg, ac yn y pedair blynedd ers hynny y mae wedi bod yn weithredol iawn yn cefnogi’r Coleg a’i swyddogion. Ei brif gyfraniad oedd symbylu sefydlu Cronfa Genedlaethol William Salesbury, sydd bellach yn dyfarnu ysgoloriaeth flynyddol sydd yn werth £5,000.

 

Dywedodd Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg, ‘‘Bu Merêd yn bresennol ar gyfer nifer fawr o’r cerrig milltir yn hanes y Coleg hyd yma, gan gynnwys ein cynhadledd gyntaf a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn 2012. Drwy ei anogaeth ef, i raddau helaeth, y penderfynodd y Coleg sefydlu swydd ddarlithio genedlaethol ym maes Athroniaeth, gan sicrhau lle i bwnc oedd mor agos at galon Merêd yn ein cynllun academaidd. Bydd eraill yn medru tystio i’w gyfraniad i fywyd Cymru mewn amrediad o feysydd ond bydd y bwlch yng nghymuned y Coleg Cymraeg yn un enfawr. Braint oedd ei adnabod, a derbyn ei lythyrau cyson o gefnogaeth ac anogaeth. Maes o law bydd y Coleg yn ystyried sut orau i gofio am Merêd ond, am y tro, estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf â Phyllis, Eluned a’r teulu.’’

 

Yn ystod y Cynulliad, bydd myfyrwyr, darlithwyr a chyfeillion y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dod ynghyd ar gyfer seremoni a fydd yn cynnwys urddo’r Athro Gwyn Thomas, Heini Gruffudd a Catrin Stevens yn Gymrodyr Er Anrhydedd, a hynny am eu cyfraniadau nodedig i addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

 

Yn ychwanegol, caiff Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan ei chyflwyno i wyddonydd disglair dan ddeugain mlwydd oed. Dr Hywel Griffiths sy’n darlithio mewn daearyddiaeth ffisegol yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth fydd yn derbyn y wobr honno eleni.

 

Meddai’r Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ‘‘Bydd yn bleser anrhydeddu tri sydd wedi cyflawni cymaint dros addysg cyfrwng Cymraeg ac sydd wedi bod yn gefn i’r Coleg Cymraeg o’r cychwyn. Rwy’ hefyd yn edrych ymlaen at longyfarch Manon, Hywel a deiliaid yr ysgoloriaethau ymchwil am eu llwyddiannau unigol ac yn ymfalchïo yn y ffaith bod nifer o’r deiliaid bellach yn addysgu trwy’r Gymraeg, a hynny dan nawdd y Coleg.’’

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net