Cyrsiau oedolion at ddant pawb

Cyrsiau oedolion at ddant pawb

Cyrsiau oedolion at ddant pawb

 

Mae Cyrsiau Oedolion Menter Caerdydd yn cychwyn diwedd mis Medi, ac efallai bod rhywbeth ymysg yr holl gyrsiau fydd o ddiddordeb i chi.

 

Er bod y Cyngor eisoes yn trefnu cyfres helaeth o wersi i oedolion, mae’r Fenter yn gyfrifol am ddosbarthu llu o ddosbarthiadau gyda’r nos i drigolion Caerdydd drwy’r iaith Gymraeg.

 

Mae’r cyrsiau yn amrywiol iawn ac mae rhywbeth i bawb, boed chi’n ffanatig ffitrwydd, yn grefftwr o fri, neu’n mwynhau dysgu ieithoedd newydd.

 

Os ydych chi’n mwynhau cadw’n heini, mae gan Menter Caerdydd nifer o wersi yn cychwyn ym mis Medi gan gynnwys 3 cwrs Pilates, cwrs Bŵt Camp Dan Do a chwrs Cadw’n Heini i rai dros 55 oed. Mae’r gwersi’n hynod boblogaidd gan eu bod yn ffordd hwyl a chymdeithasol o gadw’n heini, ac yn barod mae tri o’r cyrsiau wedi eu llenwi!

 

Mae cyrsiau hefyd i rai sy’n mwynhau gweithio gyda’i dwylo. Bydd y seramegydd Eluned Glyn yn rhedeg Cwrs Cerameg 10-wythnos, lle byddwch yn cael y cyfle i greu potiau wedi eu pinsio, gwaith cerfluniol, darnau â slab, gwaith teils, gemwaith porslen ac addurniadau Nadolig.

 

Bydd Siwan Hill yn dychwelyd gyda’i chwrs 10-wythnos hynod boblogaidd- Cwiltio, Clytwaith, Gwnïo a Gwau. Cyfle i chi greu ac addasu dillad a phethau i'r cartref. Efallai eich bod chi eisiau gwnïo clustog i'r cartref, gwau tea cosy i'ch tebot, neu greu bynting i briodas. Os felly, dyma'r cwrs perffaith i chi.

 

Bydd Haf Hayes, Bacws Haf, yn rhedeg cwrs Pobi Cartref 5-wythnos, lle bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i bobi bara, cacennau o fri, tartennau a phwdinau crand.

 

Efallai eich bod chi eisiau dysgu sut i greu gwefan, efallai i chi’ch hunain neu ar gyfer eich busnes. Os felly, pam na ddewch chi ar gwrs 10-wythnos Menter Caerdydd ar Sut i Greu Gwefan drwy ddefnyddio Wordpress gydag Angharad Dalton.  Byddwch  yn dysgu sut i ddatblygu sgiliau ‘blogio’ a sut i adeiladu presenoldeb cryf ar-lein drwy ddefnyddio Wordpress.com.

 

Os ydych chi’n un sy’n mwynhau ‘sgwennu, beth am gofrestru ar ein cwrs Cynganeddu i Ddechreuwyr gydag Emyr Davies neu’r cwrs Cynganeddu: Ymarfer y Grefft gydag Osian Rhys a Rhys Iorwerth.  Mae’r cyrsiau’n gyfle gwych i ddysgu ac ymarfer sut i gynganeddu, a bydd cyfle i ennill cadair arbennig yn Eisteddfod Ysgol Farddol Menter Caerdydd ar ddiwedd y cwrs.

 

Efallai eich bod chi eisiau dysgu iaith newydd? Bydd Sioned Lewis yn arwain cwrs Sbaeneg i Ddechreuwyr dros 10-wythnos, cyfle perffaith i herio eich hun a thrio rhywbeth newydd!

 

Yn arbennig iawn flwyddyn yma, byddwn yn rhedeg cwrs Clocsio i Oedolion am y tro cyntaf gyda seren S4C, Tudur Phillips. Yn ystod y cwrs 8 wythnos byddwch yn dysgu amryw o dechnegau a dawnsfeydd clocio gyda’r clociwr o fri.

 

Mae’r cyrsiau ar gyfer oedolion o bob oedran a lefel, ac yn ffordd wych o gymdeithasu drwy’r Gymraeg gyda thrigolion eraill y ddinas. “Dw i wrth fy modd gyda chyrsiau Menter Caerdydd, a dros y blynyddoedd wedi mynychu cwrs Sbaeneg, Ffotograffiaeth a Gwnïo. Maen nhw’n gyfle gwych i gymdeithasu wrth ddysgu sgil newydd, a dwi’n edrych ymlaen yn arw at gychwyn y cwrs cerameg eleni.” Ceren Roberts, Grangetown.

 

Mae’r cyrsiau ffitrwydd yn cychwyn o Fedi 15 ymlaen, a phob cwrs arall o Fedi 25 ymlaen, ac mae’r holl gyrsiau ar gael am hanner pris i fyfyrwyr.

 

Am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o’r cyrsiau, neu i archebu lle ewch i http://bit.ly/cyrsiau-oedolion neu cysylltwch â Sara Jones sarajones@mentercaerdydd.org.

 

Rhestr Cyrsiau Oedolion Menter Caerdydd – Tymor yr Hydref

 

Pilates i Ddechreuwyr gyda Catrin Ahmun - LLAWN

5yh-6yh, Iechyd Da, Medi 15 am 10 Wythnos £45 - http://bit.ly/Pilates-Sul

 

Pilates Ffitrwydd gyda Catrin Ahmun - LLAWN

7yh-8yh, Iechyd Da, Medi 18 am 10 Wythnos £45 - http://bit.ly/Pilates-Ffitrwydd

 

Bŵt Camp gyda Catrin Ahmun - LLAWN

7yh-8yh, Iechyd Da, Medi 19 am 10 Wythnos £45 - http://bit.ly/bwtcamp

 

Cadw’n Heini 55+ gyda Siân Thomas

10.30yb-11.30yb, CH Llanisien, Medi 25 am 10 wythnos £40 - http://bit.ly/Heini55

 

Sbaeneg i Ddechreuwyr gyda Sioned Lewis

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 10 wythnos £80 - http://bit.ly/Sbaeneg

 

Cwiltio, Clytwaith, Gwnïo a Gwau gyda Siwan Hill

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 10 wythnos £80 - http://bit.ly/gwnio

 

Adeiladu Gwefan Wordpress gydag Angharad Dalton

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 10 wythnos £80 - http://bit.ly/cwrs-wordpress

 

Cwrs Cerameg gydag Eluned Glyn

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 10 wythnos £80 - http://bit.ly/CwrsCerameg

 

Cwrs Pobi Cartref gyda Haf Hayes

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 5 wythnos £40 - http://bit.ly/pobi-medi

 

Cwrs Clocsio gyda Tudur Phillips

7.15yh-8.15yh, Neuadd Eglwys Santes Catherine, Pontcanna, Medi 26 am 8 Wythnos £40 - http://bit.ly/cwrsclocsio

 

Cynganeddu i Ddechreuwyr gydag Emyr Davies

7yh-9yh, Lleoliad i’w gadarnhau, Hydref 8 am 10 wythnos £80 - http://bit.ly/Cynganeddu-dechreuwyr

Cynganeddu- Ymarfer y Grefft gydag Osian Rhys Jones a Rhys Iorwerth

 

7yh-9yh, Lleoliad i’w gadarnhau, Hydref 8 am 10 wythnos £80 - http://bit.ly/Cynganeddu-Ymarfer

*GOSTYNGIAD HANNER PRIS I FYFYRWYR AR BOB CWRS*

 

Am fwy o wybodaeth:
Sara Jones
02920 689888
sarajones@mentercaerdydd.org