Creu ffilm i godi ymwybyddiaeth

09/02/2015

Categori: Cystadlaethau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Creu ffilmiau i godi ymwybyddiaeth dros newid hinsawdd

Mae Oxfam Cymru yn edrych am blant a phobl ifanc sy’n barod i rannu eu barn ac i ysbrydoli pobl i weithredu ar newid hinsawdd gan greu ffilmiau byr a’u llwytho i wefan Codi’r Camera ar yr Hinsawdd. 

 

Bwriad prosiect Codi’r Camera ar yr Hinsawdd yw rhoi cyfle i blant a phobl ifanc Cymru ddefnyddio ffilm fel cyfrwng i ddylanwadu ar y bobl sy’n gwneud y penderfyniadau. 

 

Mae’r prosiect  yn agored i unrhyw un rhwng 5 a 18 oed, sy’n cael ei drefnu gan y Gynghrair Hinsawdd, sydd wedi ymrwymo i weithredu ar newid hinsawdd ac sy’n cynnwys dros gant o sefydliadau, gan gynnwys Oxfam. 

 

Bydd y ffilmiau mwyaf creadigol ac ysbrydoledig yn cael eu defnyddio fel rhan o ymgyrch gyhoeddus y Gynghrair yn 2015. Mae cynlluniau cyffrous ar gyfer digwyddiad arbennig Codi’r Camera ar yr Hinsawdd yn hwyrach eleni hefyd, pan fydd y ffilmiau yn cael eu dangos i gynulleidfa ddethol. 

 

Meddai Vicky Leech ar ran Oxfam Cymru, “Dyma gyfle gwych i bobl ifanc ddysgu am newid hinsawdd a datblygu sgiliau allweddol. Mae creu ffilmiau yn ffordd greadigol i bobl ifanc wneud yn siŵr bod eu lleisiau a’u barn nhw am y pwnc pwysig hwn yn cael eu clywed. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld y ffilmiau a ddaw o Gymru.” 

 

Bydd y prosiect yn cael ei gynnal ledled Prydain ac yng Nghymru gall ffilmiau gael eu creu yn Gymraeg, yn Saesneg neu gyfuniad o’r ddwy iaith. Unwaith mae’r ffilmiau yn barod, bydd Oxfam yn annog y bobl ifanc i’w rhannu gyda'u Haelodau Cynulliad Lleol, a’u Haelodau Seneddol, fel rhan o fwriad Oxfam Cymru i gael Llywodraeth Cymru i osod eu targedau newid hinsawdd eu hunain mewn cyfraith, ac i gael Aelodau’r Cynulliad i edrych yn fanylach ar newid hinsawdd. 

 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, ewch i'r ddolen yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net