Dadl y pleidiau yn fyw heno

27/04/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd arweinwyr y prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru yn mynd benben mewn dadl fyw heno,gyda ychydig dros wythnos cyn etholiad y Cynulliad.

Dyma'r ail dro i'r chwech wynebu ei gilydd hyd yma wrth i'r ymgyrch ddechrau poethi.

 

Bydd y Ceidwadwyr Cymreig, y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Plaid Cymru, Llafur Cymru, UKIP Cymru a Phlaid Werdd Cymru yn cymryd rhan.

 

Fe fydd y cyflwynydd profiadol Huw Edwards yn arwain y drafodaeth yn fyw o Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd am 20:30.

 

Yn ôl arolwg barn a gyhoeddwyd ddydd Llun, mae’r Blaid Lafur ar y blaen i'r pleidiau eraill gyda 33% o’r bleidlais, tra fod Plaid Cymru yn ail ar 21% a’r Ceidwadwyr yn drydydd gyda 19%. Ond mae’r arolwg hwn yn dangos fod cefnogaeth y Blaid Lafur wedi gostwng i'w lefel isaf ers cyn etholiad cyffredinol 2010.

 

Dadl fawr

 

Dywedodd Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru, Mark O'Callaghan: "Rwy'n gobeithio y bydd pawb sydd â diddordeb yn nyfodol yr economi, y gwasanaeth iechyd ac addysg yng Nghymru yn gwylio ein dadl fawr am etholiad y Cynulliad ddydd Mercher.

 

Ychwanegodd, ‘Mae'n un o adegau allweddol ein hymgyrch ac mae'n addo bod yn ornest diddorol rhwng arweinwyr y pleidiau yng Nghymru."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru