Dagrau a chwerthin wrth i'r hen a'r ifanc rannu profiadau

08/12/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mewn cyfres newydd o dair rhaglen emosiynol ar S4C, sy'n dechrau nos Sul yma, mae Hen Blant Bach yn ymchwilio i beth all ddigwydd pan mae chwech o blant bach yn rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr - a'r effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib.

Mae tri chanolfan ddydd – yng Ngarnant, Blaenau Ffestiniog a Bangor - yn rhan o'r arbrawf wrth i gamerâu cudd ddilyn yr henoed a'r plant yn bwyta, chwarae a magu perthynas â'i gilydd dros gyfnod o dridiau. Yn ogystal, mae dwy seicolegydd o Brifysgol Bangor yn clustfeinio ar y sgyrsiau ac yn gosod gweithgareddau er mwyn dod â'r ddwy genhedlaeth yn nes at ei gilydd.

 

Canolfan ddydd i'r henoed yng Ngarnant, Sir Gaerfyrddin, yw'r lleoliad cyntaf i gynnal yr arbrawf wrth iddyn nhw groesawu plant rhwng dwy a phedair blwydd oed o feithrinfa Cae'r Ffair yng Ngorslas.

 

Dr Nia Williams yw un o'r seicolegwyr o Brifysgol Bangor sy'n cymryd rhan yn y rhaglen ac mae hi'n arbenigo mewn datblygiad plant. Meddai, "Mae'r cyfnod hyd at bedair oed yn allweddol i blant. Be' 'dan ni isio'i wybod ydi pa effaith mae treulio amser hefo pobl hŷn yn mynd i'w gael ar y datblygiad yma."

 

Unigedd

 

Meddai Dr Catrin Hedd Jones, sy'n seicolegydd ac yn ddarlithydd mewn astudiaethau dementia ym Mhrifysgol Bangor, "Mae unigedd yn gallu bod yn broblem gynyddol wrth i bobl fynd yn hŷn a 'dan ni'n gwybod bod gan bensiynwyr gymaint i'w gynnig. Fel hyn, mae'r bobl hŷn yn cael cyfle i gyfrannu yn hytrach na derbyn gofal. Wrth ddod â phlant i'w cwmni, mae'r bobl hŷn yn cael eu hannog i symud a chodi o'r seddi ar gyfer mwynhau gweithgareddau gyda'r plant."

 

Un o'r pensiynwyr a gafodd fudd o'r profiad oedd Noel Francis McNamara, neu Mac, sy'n 85 oed. Roedd Mac yn bryderus am sut y byddai'n ymateb i'r plant am ei fod wedi cael amser anodd iawn yn feddyliol dros y blynyddoedd diwethaf.

 

"Roedd y newid ynddo erbyn diwedd y tridiau yn rhyfeddol," meddai rheolwr y ganolfan dydd, Bernadette Thomas. "Ar y dechrau, roedd Mac bron yn ofn beth fyddai'n digwydd. Ond mae e wedi dod yn fyw gyda'r plant a bod y Mac 'dyn ni'n gwybod sydd yno, er nad ydyn ni'n gweld hynny o hyd."

 

Trwy'r dagrau a'r chwerthin, byddwn yn gweld bod gan y ddau grŵp oedran yma yn fwy yn gyffredin nag y byddai rhywun yn tybio.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru