Cip ar bennod o gyfres newydd Parch yn y Brifwyl

29/07/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd modd i wylwyr y gyfres ddrama boblogaidd Parch, gael tamaid i aros pryd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni eleni, wrth i'r bennod gyntaf yn y gyfres newydd sbon gael ei dangos ar y maes.

Bydd premiere Parch yn digwydd ym mhabell Sinemaes ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol fore Mercher, 3 Awst am 11 y bore.

 

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod yn Sinemaes bydd modd mynychu gweithdy Y Llyfrgell, 'Sut i greu ffilm newydd gyda Fflur Dafydd ac Euros Lyn'. Bydd modd gwylio'r ffilm yn gyfan yn Sinema'r Fenni, nos Lun, 1 Awst am 7.30.

 

Yr Ymadawiad

 

Ymysg y dangosiadau a gweithgareddau eraill yn Sinemaes yn ystod yr wythnos y bydd dangosiad o’r ffilm Yr Ymadawiad, fydd i'w gweld ar S4C y flwyddyn nesaf. Mae'r ffilm yn serennu Mark Lewis Jones, Annes Elwy a Dyfan Dwyfor ac wedi'i ysgrifennu gan un o grewyr Y Gwyll/Hinterland, Ed Talfan.

 

Bydd criw Pobol y Cwm hefyd yn Sinemaes yn cynnal gweithdy 'Sut i gychwyn gyrfa' gyda'r cynhyrchydd Llyr Morus yn arwain y sgwrs.

 

Bydd Parch yn dychwelyd i S4C ar nosweithiau Sul, 4 Medi; mae'r gyfres wedi ei hysgrifennu gan yr awdures ddawnus o Landysul, Fflur Dafydd, sydd hefyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru