Darganfod rhai o goed mwyaf Gwledydd Prydain

11/10/2016

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae arolwg diweddar gan Gofrestr Coed Ynysoedd Prydain wedi canfod fod rhai o'r coed mwyaf Gwledydd Prydain yn tyfu ar dir a gerddi Plas Tan y Bwlch, ger Maentwrog yn Eryri.

Ar ymweliad diweddar â Phlas Tan y Bwlch, nododd y coedyddwr Dr Owen Johnson, a Chofrestrydd Cofrestr Coed Ynysoedd Prydain fod gan y coed ym Mhlas Tan y Bwlch nifer o nodweddion eithriadol. Gyda’i gilydd, mae yno bellach bedwar pencampwr coed Prydain, 9 o bencampwyr Cymru, yn ogystal ag 16 o bencampwyr Gwynedd.

 

Un o bencampwyr Prydain yw cochwydden anferth a ddaw’n wreiddiol o Siapan, sef y Cryptomeria japonica. Mae’n rhan o gasgliad o goed ac mae’n anarferol iawn i gael casgliad o’r un coed o’r un oed a’r un tarddiad yn yr un lle. Y casgliad hwn ar dir y Plas yw’r casgliad gorau o’r coed mwyaf o’u bath ym Mhrydain. Ymhlith y coed mwyaf o’u bath ym Mhrydain i’w cael yma hefyd mae Cypreswydden Lawson ‘Stewartii’, Cypreswydden Sawara, a Choeden  Celyn Olewydd. O ran pencampwyr Cymreig mae Bedwen Lwyd, Coeden Katsura, Cypreswydden Sawara, Cochwydden Siapan, Coeden Hances Boced, Sbriwsen Ddwyreiniol, Rhododendron Tsieineaidd, Rhododendron Smith, a Phisgwydden Arian.

 

Pencampwr coed

 

Dywedodd Dr Owen Johnson,"Mae’n fwy na thebyg fod gan y goedwig ym Mhlas Tan y Bwlch y gyfres orau o Cryptomeria japonica (cochwydden Siapan) ym Mhrydain. Islaw Llyn Mair mae pinwyddlan fechan Fictoraidd bellach yn cynnwys tair 'pencampwr coed' sy’n tyfu bron ochr yn ochr. Mae hefyd amrywiaeth deniadol o goed yn y brif ardd, gan gynnwys Davidia (Llwyn y Golomen) nad oes ei hail o ran ei maint na’i harddwch. "

 

Wrth groesawu’r newydd, dywedodd y Pennaeth Busnes Y Plas, Andrew Oughton,"Rydym wedi bod yn ymwybodol o wychder y coed yn y Plas ers peth amser, ond nid oedd gennym syniad fod cymaint ohonyn nhw yn goed oedd y mwyaf o’u math.  Gymaint yw’r cyfoeth o goed o’n cwmpas ni, fel bod yr ymgynghorydd gardd Tony Russell wrthi’n paratoi llyfr ar brif goed y Plas a gyhoeddir cyn hir.”

 

Lleolir hen blasty trawiadol Fictoraidd-Gothig Plas Tan y Bwlch yng nghanol un o olygfeydd mynyddig dramatig Parc Cenedlaethol Eryri. Gosodwyd y gerddi sy’n amgylchynu’r plasty yn wreiddiol rhwng 1879 a 1912 ac maent yn cwmpasu 13 o erwau. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru