Darganfyddwch sut y gall y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes

08/07/2014

Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Defnyddio’r Gymraeg mewn busnes

Dydd Mercher 2 Gorffennaf 2014 – dechrau am 6.00pm, Plaza Suite, gwesty’r Park Plaza, Caerdydd, CF10 3AL
 
Fe’ch gwahoddir i ymuno â Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC i ddarganfod sut y gall y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes.
Dewch i wrando ar brofiadau pob math o bobl busnes a pham eu bod yn defnyddio’r Gymraeg:
  • mae’n hawdd cynnwys ychydig o Gymraeg yn eich busnes
  • nid yw 2 iaith yn ddwbl y gwaith
  • gallai defnyddio’r Gymraeg fod o fudd i’ch busnes

 

 

 

Mae digwyddiadau pellach wedi’u trefnu:


  • Dydd Iau 24 Gorffennaf 2014 – Llanelli
  • Dydd Mercher 30 Gorffennaf 2014 – Aberystwyth
  • Dydd Iau 31 Gorffennaf 2014 – Caernarfon
I gofrestru ar-lein, ewch i wefan Eventbrite. Neu ffoniwch Teresa Rees ar 07583 963071 neu anfonwch e-bost at teresa@sglein.co.uk erbyn 27 Mehefin 2014.

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net