Datgloi hanes cuddiedig y Rhyfel Mawr

19/01/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru angen eich cefnogaeth gyda phrosiect newydd fydd yn dod â rhan o dreftadaeth guddiedig y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn fyw i bobl Cymru a'r byd.

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar Gofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi. Y rhain oedd y tribiwnlysoedd oedd yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn gorfodaeth i fynd i’r rhyfel, am resymau personol, economaidd, moesol neu grefyddol.

 

Yn 1921, gorchymynnodd y Llywodraeth y dylid dinistrio cofnodion y tribiwnlysoedd; serch hynny, goroesodd cofnodion Sir Aberteifi.  Erbyn hyn mae’r archif yn un hollol unigryw yng Nghymru, ac yn un o’r ychydig o’i math sy’n bodoli yn y Deyrnas Unedig. 

 

Ymgyrch

 

Eleni, mae’r prosiect wedi ei dewis, yn un o bump yn unig trwy Brydain Fawr, i fod yn rhan o ymgyrch ‘Transcription Tuesday’ sy’n cael ei drefnu yn flynyddol gan y cylchgrawn ‘Who Do You Think You Are?’  Felly, ar Ionawr 23ain, rydym yn gwahodd gwirfoddolwyr trwy Gymru i gefnogi’r Llyfrgell trwy fynd ar-lein i drawsgrifio a mynegeio’r cofnodion fel bod modd eu chwilio yn ôl enw, cyfeiriad, dyddiad, ayb.

 

Bydd yr adnodd gorffenedig ar gael ar wefan LlGC i ymchwilwyr, haneswyr teulu ac i un rhywun sy’n ymddiddori yn nhreftadaeth y Rhyfel Mawr.  

 

I fod yn rhan o ‘Transcription Tuesday’ cofrestrwch ar y wefan yma