Dathliadau Pen-blwydd Cyw

Ysgol Gwaun y Nant

Roedd degau o ysgolion cynradd a grwpiau meithrin ledled Cymru wedi bod yn cynnal partïon pen-blwydd ddoe i ddathlu bod Cyw yn ddeg oed.

Cafodd y gwasanaeth plant S4C, Cyw ei sefydlu yn 2008 ac mae wedi bod yn gymaint o lwyddiant fel eu bod yn darlledu dros 40 awr yr wythnos bellach.

 

Fel rhan o’r dathliadau, wnaeth S4C anfon pecynnau parti lliwgar i bob ysgol gynradd a grŵp meithrin yng Nghymru, gyda gwahoddiad i'r parti heddiw.

 

Hefyd, mae 50 o ysgolion a grwpiau meithrin y wlad wedi derbyn ymweliad syrpreis gan gymeriadau poblogaidd Cyw: Huw ac Elin, Seren, Heini, Ben Dant, Cadi, Sali Mali a San Tân.

 

Ymateb rhyfeddol

 

Dywedodd Comisiynydd Cynnwys Plant S4C, Sioned Wyn Roberts, "Mae’r ymateb wedi bod yn rhyfeddol ac yn dangos cymaint mae plant yn dotio ar Cyw a’i ffrindiau a chymaint mae’r gwasanaeth yn cael ei werthfawrogi gan y teuluoedd, yr athrawon a’r cynorthwywyr dosbarth. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am eu holl waith caled wrth wneud heddiw yn ddiwrnod mor gofiadwy.”

 

Dyma  ychydig o flas o'r dathliadau ar hyd a lled Cymru, ond gallwch weld yr holl ddathlu ar #Cyw10