Dathlu ail-ryddhau Mwng y Super Furries

01/05/2015

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae’r diwrnod mawr i ddilynwyr y Super Furry Animals wedi cyrraedd, wrth i albwm Mwng gael ei ail-ryddhau heddiw ar ddiwrnod rhynglwadol y gweithwyr. 

 

Bydd y Mwng newydd yn dod mewn sawl fformat, gyda rhifyn deluxe ar ffurf feinyl, cryno ddisg a llawrlwythiad, sy’n cynnwys 5 trac sydd wedi’i ryddhau eisoes ar fersiwn oedd ar gael yn yr Unol Daleithau yn unig a elwir yn Mwng bach. Bydd can sydd heb eu rhyddhau, oedd yn rhan o sesiwn John Peel hefyd yn rhan o’r pecyn arbennig, gan gynnwys sioe fyw. 

 

Cafodd y Mwng gwreiddiol ei ryddhau yn y flwyddyn 2000, sy'n parhau hyd heddiw fel yr albwm sydd wedi gwerthu fwyaf yn y Gymraeg erioed, ble y cyrhaeddodd rif 11 yn y siartiau Prydeinig. 

 

Yn ôl y prif ganwr Gruff Rhys, dyma "Ail ryddhad dros ben llestri Mwng yn ei chyfanrwydd! albwm driphlyg yn cynnwys fersiwn fyw 16 munud o Gwreiddiau Dwfn / Mawrth Oer ar y Blaned Neifion"

 

Bydd yr albwm ar gael i’w rag-archebu gan Domino ac iTunes neu ar gael yn eich siop Gymraeg leol. 

 

I ddathlu’r ailryddhau bydd Super Furry Animals yn perfformio’n fyw ac yn chwarae clasuron o’r albwm megis Nythod Cacwn ac Ymaelodi a’r Ymylon i neuaddau llawn dop dros y dyddiau nesaf yn y lleoliadau canlynol. I bawb sydd efo tocyn, mwynhewch y wledd gerddorol gosmig!   

 

Mai 1 a’r 2il    -    Neuadd Fawr Prifysgol Caerdydd

Mai 5ed    -    Glasgow O2 Academy

Mai 6ed    -    Albert Hall Manceinion

Mai 8fed    -    O2 Academy Brixton Llundain

 

I'r rhai sydd ddim yn mynd ir gigs, dyma Ymaelodi a'r Ymylon oddi ar Mwng: