Dathlu bywyd un o arloeswyr y byd adloniant ysgafn

01/08/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd S4C yn dathlu bywyd a gwaith un o arloeswyr byd adloniant ysgafn yng Nghymru, y diweddar Peter Elias Jones ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

O ddechrau’r 80au hyd ei farwolaeth sydyn yn 2010 roedd Pete yng nghanol y bwrlwm o raglenni plant ac adloniant ysgafn oedd yn deillio o stiwdios HTV yng Nghaerdydd.

 

Roedd o a’i adran yn gyfrifol am nifer o raglenni teledu eiconig megis Miri Mawr, Teuluffôn, Ffalabalam, Teulu’r Mans, Torri Gwynt, Ibiza Ibiza, Camau Cant a Mil, Bwrw Sul, Elinor ar nos Wener, Y Cleciwr a nifer fawr o raglenni adnabyddus eraill.

 

Ar ôl cyfnod helaeth gyda HTV fel cynhyrchydd, cyfarwyddwr ac uwch-gynhyrchydd fel ymunodd â chwmni Antena er mwyn gweithio i S4C drwy’r sector annibynnol. Yn ystod y cyfnod yma fe gynhyrchodd Flint Street Nativity ar gyfer ITV.

 

Bu farw Pete, oedd yn wreiddiol o Langefni, yn frawychus o sydyn yn 2010 ond gyda’r Eisteddfod yn dychwelyd i’r ynys am y tro cyntaf ers ei farwolaeth, mae ei deulu ac S4C yn trefnu digwyddiad i goffau a dathlu ei fywyd.

 

Mewn digwyddiad fydd yn cael ei arwain gan ei ffrind ysgol Alwyn Humphries fydd nifer o ffrindiau a chyd-weithwyr yn adrodd straeon am gydweithio gyda Pete, yn ogystal â dangos darnau o rhai o’r rhaglenni y bu o’n gyfrifol am ei gynhyrchu.

 

Colli Peter

 

Dywedodd gweddw Pete, Elinor Elias Jones: “Gyda’r Eisteddfod ym Môn am y tro cyntaf ers i ni golli Pete, byddai wrth ei fodd yn meddwl fod digwyddiad i ddwyn ei ffrindiau ynghyd yn digwydd yn ystod y Brifwyl. Hoffwn wahodd pawb o’i ffrindiau, cyn cydweithwyr neu dim ond rhai oedd wedi mwynhau ei raglenni i’r digwyddiad ble gallwn edrych yn ôl ar gyfraniad Pete i’r maes adloniant ysgafn a rhaglenni plant yng Nghymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru