Dathlu canlyniadau TGAU led-led Cymru

22/08/2019

Categori: Addysg, Newyddion

Mae canlyniadau TGAU myfyrwyr wedi gwella led-led Cymru o gymharu â chanlyniadau y llynedd.

Llwyddodd 62.8% i ennill graddau rhwng A*-C tra bod y rhai gafodd y graddau uchaf yn parhau'n sefydlog.

 

Mae'r nifer gafodd graddau A*-C wedi cynyddu 1.2% o gymharu â 2018 - dyna'r un lefel ag yn 2017 - ond dyma un o'r perfformiadau gwaethaf yn ystod y degawd diwethaf.

 

Cafwyd gostyngiad o 0.1% yn y nifer a gafodd y graddau uchaf.

 

Mae cyfanswm y ceisiadau wedi cynyddu 4.5% i 303,635 eleni ac mae'r canlyniadau heddiw yn nodi diwedd proses o gyflwyno 29 o gymwysterau TGAU newydd ers 2015.

 

Gwelliant

 

Wrth siarad yn ystod ei hymweliad ag Ysgol y Brenin Harri VIII yn y Fenni, dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Heddiw rydym wedi gweld gwelliant mewn perfformiad cyffredinol ledled Cymru. Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr sy'n derbyn eu canlyniadau heddiw a diolch i'r athrawon sydd wedi gweithio mor galed i gyflawni’r cymwysterau newydd hyn."

 

‘Llynedd gwelsom gynnydd dramatig o 50% yn y niferoedd ar gyfer TGAU gwyddoniaeth. Rwy'n falch o weld bod niferoedd a chanlyniadau yn parhau i gynyddu, gyda mwy o ddisgyblion yn ennill graddau A*-C, a mwy yn ennill y graddau uchaf mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg.’

 

Ychwanegodd Kirsty Williams, "Mae'r cynnydd hwn yn nifer y dysgwyr sydd yn sefyll arholiadau gwyddoniaeth yn golygu bod mwy o bobl ifanc yn derbyn cymwysterau sy'n arwain at fwy o gyfleoedd ar gyfer astudio gwyddoniaeth ymhellach. Mae hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer gwyddonwyr Cymru yn y dyfodol."

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol negeseuon o bob rhan o Gymru yn dathlu'r canlyniadau. Llongyfarchiadau i bawb am ei gwaith caled.