Dathlu Dydd Gwyl Dewi yng Nghymru a thu hwnt

01/03/2018

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Er gwaetha’r tywydd oer, mae Cymry led-led y byd wedi bod yn dathlu Dydd Gwyl Dewi heddiw.

Gyda llawer o ddigwyddiadau wedi eu gohirio oherwydd y tywydd, er hynny, mae llawer o unigolion ysgolion, busnesau a chyrff cyhoeddus wedi bod yn dathlu Dydd Gwyl Dewi yn ei ffordd ei hunain. 

 

Beth am ddathlu heno gyda chawl cennin poeth i’ch cynhesu, a chacennau cri/picer a man neu fara brith i bwdin? 

 

Dyma gipolwg ar y negeseuon ar Trydar yn dathlu Gwyl ein nawddsant: