Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Dubai gyda chig oen Cymreig

06/03/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Daeth wythnos o weithgareddau hyrwyddo cig coch o Gymru yn Dubai i ben dddd Gwener gyda’r cogydd enwog Gary Rhodes yn coginio pryd yn cynnwys cig oen Cymreig mewn derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn y Llysgenhadaeth Brydeinig.

Drwy gydol yr wythnos, arweiniodd Hybu Cig Cymru (HCC) ddirprwyaeth o’r diwydiant i ffair fasnach Gulfood, gyda phroseswyr yn cyfarfod prynwyr a mewnforwyr o bob cwr o Asia. Ymunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AM â nhw yn y ffair fasnach a’r derbyniad yn y Llysgenhadaeth hefyd.

 

Dywedodd y cogydd Gary Rhodes: “Uchafbwynt y dathliad Gŵyl Dewi yn y Llysgenhadaeth Brydeinig yma yn Dubai oedd cael cyfle i arddangos blas cyfoethog ac ansawdd Cig Oen Cymru. Denwyd y dorf ato gan ei arogl yn rhostio yn y badell, dim ond garnais syml oedd ei angen gyda’r cytledi. Roedd blas cyfoethog y bwydydd ar un llwyfan yn cyd-fynd yn berffaith gyda pherfformiad Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, y ddwy elfen yn llawn dyfnder, manylder ac adloniant. Roedd hi’n fraint cael bod yno.”

 

 

 

“Mae hon wedi bod yn wythnos brysur a chadarnhaol, sydd wedi amlygu cyfleoedd yn y rhanbarth,” meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn. “Roedd yn gyfle i HCC a’r cwmnïau prosesu sefydlu cysylltiadau gydag amrediad eang o gwsmeriaid posibl, yn cynnwys cleientiaid yn y sector gwasanaeth bwyd, manwerthwyr, a phobl gyda chyfrifoldeb dros gaffael cyhoeddus.

 

“Mae galw am gig oen o safon uchel yn y rhanbarth,” eglurodd Rhys. “Ry’n ni wedi bod yn gweithio ers sawl blwyddyn i gynyddu presenoldeb Cig Oen Cymru yn Yr Emiraethau Arabaidd Unedig, ond cawsom gyfle i gyfarfod dosbarthwyr o wledydd ble mae mynediad i’r farchnad wedi’i ganiatáu yn ddiweddar, fel Bahrain a Kuwait, yn ogystal â Saudi Arabia lle mae gwaith diplomyddol yn parhau i godi cyfyngiadau ar fewnforio cig coch.

“Mae llawer o waith i’w wneud i ddatblygu’r cysylltiadau newydd, sefydlu rhwydweithiau masnach a datblygu’r brandiau, ond mae’r wythnos wedi bod yn gadarnhaol iawn,” ychwanegodd Rhys Llywelyn. “Rydym yn ddiolchgar iawn i Gary Rhodes, Ysgrifennydd y Cabinet Lesley Griffiths, a’r Llysgenhadaeth Brydeinig am ein helpu i werthu Cymru a’n cynnyrch amaethyddol rhagorol i’r byd yn Dubai yr wythnos hon.”

 

Codi proffil Cymru

 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet: “Mae arddangosfeydd rhyngwladol yn hollbwysig ar gyfer codi proffil Cymru yn fyd-eang gan eu bod yn cynnig cyfle i gwmnïau o Gymru ffynnu drwy gael mynediad i farchnadoedd tramor newydd. Mae’r diwrnodau diwethaf yn Dubai wedi bod yn gynhyrchiol a llwyddiannus. Mae gennym sector bwyd a diod llwyddiannus ac mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn parhau fel cenedl i ehangu ein gorwelion a bachu ar bob cyfle newydd. Dyma pam ein bod yn buddsoddi £2.4 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf i gael presenoldeb cryf mewn cyfres o arddangosfeydd ac ymweliadau bwyd a diod pwysig, yn cynnwys parhau i fod yn bresennol yn Gulfood.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru