Dathlu Dydd Miwsig Cymraeg

12/02/2016

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Lleol.cymru yn dathlu cerddoriaeth Gymraeg heddiw wrth inni fwrw golwg tros y degawdau.

O’r dechrau un yn negawd gwyllt y 1960au gyda’r band trydanol roc cyntaf Blew, ymlaen i Edward H Dafis yn y 1970au, hyd at y presennol ym mand ifanc cyffrous Y Reu, mae cerddoriaeth Gymraeg wedi mynd o nerth i nerth, gyda phob math o gerddoriaeth o rap i pync, o’r canu gwlad i’r electronig. 

 

Talodd Huw Meredith Roberts ar ei gyfrif Facebook sy’n perfformio dan yr enw Huw M deyrnged i'r byd cerddoriaeth Gymraeg "Mae cerddoriaeth gyfoes Gymraeg yn un o drysorau diwylliannol ein cenedl. Ar #‎DyddMiwsigCymru, a phob diwrnod arall o'r flwyddyn, gawn ni ddathlu ei llwyddiant a lledaenu'r neges ar hyd y ffyrdd a'r caeau!"

 

Mae Huw M yn ddiolchgar i sylfaenwyr y Sin, fel yr eglurodd,  "Mae'n gyfle hefyd i ddiolch i'r bobl hynny wnaeth osod sylfaeni yn y 60au a 70au i'r sîn rydan ni'n mwynhau heddiw - pobl fel Geraint Jarman a Meic Stevens. Lle fysan ni heddiw heb eu cyfraniad nhw? Dyma hunlun o fi a Geraint - ei selfie cyntaf erioed! Beth am wrando ar ychydig o gerddoriaeth Gymraeg heddiw?"

 

Yr ydym felly yn talu teyrnged i gyfoeth y Sin Roc a’i chyfraniad amhrisiadwy i’r diwylliant Cymraeg ac wrth hybu’r Gymraeg yn gyffredinol.  Mwynhewch y gwrando. 

 

 

Band mwyaf ffresh a roc a rol y 1960au: Blew, Blew

 

 

 

Un o hoelion wyth y Sin gynnar a trwbadwr sy’n parhau yn eicon: Meic Stevens : Y Brawd Houdini 

 

 

Band a ddenodd y tyrfaoedd: Edward H Dafis, Breuddwyd Roc a Rol 

 

 

Un o sylfaenwyr y Sin Gerddoriaeth a'r anfarwol Dafydd Iwan, Yma o Hyd 

 

 

Y bytholwyrdd Bryn Fon, Ceidwad y Goleudy 

 

 

Band pync a deithiodd y cyfandir: Yr Anrhefn, Rhedeg i Paris

 

 

Band a ragflaenodd y band byd enwog Catatonia: Y Cyrff, Cymru Lloegr a Llanrwst

 

 

 

Yr unigryw Dave R Edwards, Datblygu, Can i Gymry

 

 

Band poblogaidd iawn o Flaenau Ffestiniog yn ystod y 2000au, Anweledig, Dawns y Glaw 

 

 

Cewri y Sin Roc a deithiodd y byd  - Super Furry Animals, Y Teimlad

 

 

Band poblogaidd o'r 2000au - Big Leaves, Seithennyn 

 

 

Yn y degawd diwethaf, mae'r Ods wedi creu rhai o glasuron newydd y Sin Roc - Fel hyn am byth

 

 

Cyn ganwr Frizbee, mae Yws Gwynedd yn taro tant yma gyda Sebona fi

 

 Dyma fand y dyfodol - Y Reu o Ddyffryn Nantlle, ‘Mhen i’n troi