Dathlu Dydd Nawddsant Cymru

01/03/2021

Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Dyma ni wedi cyrraedd Mawrth 1af unwaith eto, wrth i ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn ffordd wahanol iawn eleni.

Er hynny, ac fel ymhob Dydd Gŵyl Dewi ers degawdau, mae rhieni wedi bod yn brysur yn gwisgo'i plant mewn dillad traddodiadol; gyda llawer wedi bod yn weithgar yn y gegin yn coginio cacenni cri neu gawl cennin blasus. Mae'r dathliadau y tro hwn wedi bod yn digwydd dros y We, boed trwy luniau neu fideo,ond yr un yw'r cariad at Gymru a Chymreictod ac mae hynny'n ymestyn i bedwar ban y byd. 

 

Mae Lleol.cymru wedi bod yn dethol rhai o'r negeseuon ar Trydar yn ystod y dydd. Mwynhewch y negeseuon! Lle bynnag ydych chi, codwch eich gwydrau - iechyd da i'n dathliad cenedlaethol!