Dathlu #DyddMiwsigCymru

09/02/2018

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw yw #Dydd Mwisig Cymru ac mae'n gyfle i bobl o bob oed i ddathlu a darganfod cerddoriaeth Gymraeg o bob math. Dewch i ddathlu ein diwylliant cyfoes!

Ers hanner can mlynedd, mae'r Sîn Gerddoriaeth Gymraeg wedi ffynnu a datblygu, yn dechrau gyda band trydanol cynta'r Gymraeg, Blew, hyd at heddiw gyda HMS Morris, mae'r sîn wedi cynhyrchu pob math o genre, a rhywbeth at ddant pawb o Hiphop i Werin. Ewch trwy YouTube a Spotify i chwilio am eich hoff fand neu artist, neu ail wrando ar hen glasuron. 

 

Wrth hyrwyddo'r diwrnod, dywedodd DJ BBC Radio 1 Huw Stephens: “Beth bynnag rydych chi’n ei hoffi, mae Dydd Miwsig Cymru yn ddiwrnod i’ch helpu i ddod o hyd i fiwsig y byddwch chi’n ei garu. Efallai eich bod chi’n gwrando ar fiwsig Cymraeg yn barod, neu efallai nad ydych chi wedi gwrando arno ers blynyddoedd. Mae miwsig anhygoel o bron bob genre, a’r cyfan yn cael ei wneud yn y Gymraeg - mae hyd yn oed rhestri chwarae gwych i’w rhannu gyda’ch teulu a’ch ffrindiau nad ydynt yn gwrando ar fiwsig Cymraeg. Rhowch gynnig ar rywbeth ac efallai y dewch o hyd i’ch hoff sain newydd.”

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o'r negeseuon ar Trydar i ddathlu'r diwrnod. Mwynhewch y gwrando! 

 

 

 

Dyma flas ar y negeseuon ar Trydar i ddathlu'r diwrnod: