Dathlu llwyddiant cyn-fyfyrwyr Aber eleni

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant ei chyn-fyfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn mewn digwyddiad arbennig yn yr Hen Goleg nos Wener nesa.

Enillwyd pedair o brif wobrau Prifwyl 2017 - y Goron, y Fedal Ddrama, y Rhuban Glas a’r Gadair - gan Gwion Hallam, Heiddwen Tomos, Steffan Prys Roberts ac Osian Rhys.

 

Bydd y pedwar yn dychwelyd i’r dre lle buon nhw’n astudio ar gyfer noson o gerdd a chân i ddathlu eu llwyddiant.

Yn ymuno â nhw fydd crewr Cadair Eisteddfod Genedlaethol Môn, Rhodri Owen, a raddiodd mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Aberystwyth.

 

Bydd y noson yn cynnwys cyflwyniadau o waith Gwion, Heiddwen ac Osian, a pherfformiadau gan Steffan ac aelodau o Gôr Pantycelyn.

 

Daw cyfraniadau hefyd gan nifer o feirdd amlwg y cylch gan gynnwys Huw Meirion Edwards, Anwen Pierce, Gruffudd Antur, Dr Hywel Griffiths ac Eurig Salisbury.

 

Dywedodd Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor dros y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Mae llwyddiant ein cyn-fyfyrwyr eleni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn adlewyrchu cyfraniad aruthrol Prifysgol Aberystwyth, ei staff a’i myfyrwyr, at ddiwylliant Cymru ers iddi agor drysau’r Hen Goleg am y tro cyntaf ym mis Hydref 1872.

“Roedd clywed enw’r Brifysgol yn cael ei gyhoeddi o lwyfan y Brifwyl ar bedwar achlysur gwahanol eleni yn destun balchder eithriadol i bawb yma ym Mhrifysgol Aberystwyth ac fe fydd y noson hon yn gyfle i ni ddiolch i bob un ohonynt am eu cyfraniad ac i ddathlu’r cyswllt holl-bwysig hwnnw gyda’r Brifysgol.”

 

 

Cefndir

 

Graddiodd Gwion Hallam o Aberystwyth ym 1994 gyda gradd mewn Drama. Erbyn heddiw, mae’n gynhyrchydd rhaglenni teledu ac yn un o gyfarwyddwyr Cwmni’r Fran Wen Cyf. Enillodd Wobr Tir na n-Og yn 2006 am ei nofel i’r arddegau, Creadyn.

 

Pennaeth Cyfadran y Celfyddydau Mynegiannol yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul, yw Heiddwen Tomos. Graddiodd mewn Drama a Chymraeg cyn cwblhau cwrs Ymarfer Dysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth ym 1999. Enillodd Heiddwen gystadleuaeth stori fer Taliesin a'r BBC yn 2015, ac chipiodd Gadair Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc ddwywaith.

 

Yn ogystal â gweithio i dîm trefnu Eisteddfod yr Urdd, mae Steffan Prys Roberts hefyd yn parhau â’i addysg yng Ngholeg Cerdd a Drama Guildhall, Llundain. Astudiodd radd mewn Rheolaeth Cefn Gwlad yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae’n gyn-Lywydd UMCA (2009-2010).

Mae Osian Rhys yn aelod o dîm Y Glêr ar gyfres Talwrn y Beirdd ac yn gynhyrchydd a golygydd digidol, sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd ac yn gweithio i Brifysgol Caerdydd. Graddiodd mewn Cymraeg a Hanes Cymru o Aberystwyth ac mae’n gyn-Lywydd UMCA (2004-2005).

 

Cynhelir y noson yn yr Hen Goleg ar nos Wener 10 Tachwedd, a bydd yn dechrau am 7.30 yr hwyr.

 

Mae mynediad yn rhad ac am ddim, ond bydd angen archebu tocyn ymlaen llaw drwy wefan Tocyn Cymru neu drwy gysylltu gyda Swyddfa Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus y Brifysgol ar 01970 622946 / cyfathrebu@aber.ac.uk.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru