Dathlu llyfr sy'n cofnodi planhigion prin Cymru

27/03/2017

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Tormaen Porffor

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i gael cofnod cyflawn o’i phlanhigion blodeuol a’i rhedyn prin.

Dechreuwyd y prosiect bron 40 mlynedd yn ôl, ac mae wedi cofnodi’n ofalus gofrestr ym mhob sir o bob planhigyn prin yn y sir honno.

 

Nid oes gan yr un wlad arall gofnod mor fanwl o fflora y genedl. Cafodd y llyfr hwn o blanhigion yn cael ei ddathlu mewn digwyddiad ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw. 

 

Cychwynnwyd y prosiect gan Gymdeithas Fotanegol Prydain ac Iwerddon (BSBI) gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a’i gyrff rhagflaenol. 

 

Dywedodd Dr Polly Spencer-Vellacott, Swyddog BSBI Cymru: “Cymru gafodd y syniad o Gofrestri Planhigion Prin Sirol yng Ngheredigion yn 1978, ac mae’n awr wedi lledaenu  i bob rhan o Brydain ac Iwerddon.’ 

 

“Ond dyma’r unig dro i unrhyw wlad gael cofnod mor gyflawn ac mae’n braf mai gwirfoddolwyr ar draws Cymru a wnaeth y gwaith.”

 

Nawr gall pobl sy’n gweithio mewn cadwraeth planhigion adnabod safleoedd ar gyfer planhigion prin ym mhob sir yng Nghymru.

 

Dros y blynyddoedd mae’r gofrestr wedi symud ymlaen o restri mewn llawysgrifen, i deipysgrif a thaenlenni i gronfeydd data ar gyfrifiaduron cartref ac, yn y pendraw, i ddarlun gwe-seiliedig o blanhigion prin Cymru gyfan.  

 

Yn ystod y cyfnod hwn, mae gwaith gwirfoddolwyr BSBI wedi cael ei gefnogi gan grantiau a chefnogaeth staff CNC a’i sefydliadau rhagflaenol. Mae’r gofrestr yn cadarnhau bod gan Gymru amrywiaeth anhygoel o nodweddion naturiol. 

Yn nhermau planhigion, mae’n dangos eich bod yn gallu cerdded o’r Môr Canoldir i’r Arctig – o’r cedowydd suddlon yn Niwbwrch, Sir Fôn i’r tormaen porffor ar fynyddoedd y Carneddau yn Eryri.

 

Pob rhywogaeth yn bwysig

 

Dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru: “Tra bod nifer o’r planhigion prin hyn yn dirywio, mae pob rhywogaeth unigol yn chwarae rhan bwysig yng ngwead ein hamgylchedd naturiol - maen nhw’n rhan bwysig o’n hamgylchedd, ein treftadaeth, a’n heconomi. Mae’n hanfodol ein bod yn gweithio i ddiogelu ein bywyd gwyllt ac atal y dirywiad hwn.

“Mae’r gofrestr yn rhoi tystiolaeth gynhwysfawr a manwl gywir, sy’n golygu y gall CNC roi’r cyngor gorau posibl ar blanhigion prin a’r materion a allai effeithio arnynt.”

 

Dywedodd Dr John Faulkner, Llywydd BSBI:"Mae cwblhau set gyflawn o Gofrestri Planhigion Prin ar gyfer Cymru yn ddigwyddiad pwysig. Nid oes gan unrhyw wlad arall asesiad llawn o gyflwr ei blodau gwyllt."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru