Dathlu nawddsant Cymru ar hyd a lled y byd

01/03/2019

Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw fel bob blwyddyn, mae’n gyfle i werthfawrogi ein hiaith a’n diwylliant wrth inni wledda ar gawl cennin, cacenni cri neu bicer a man a bara brith. Dyma gyfle i orymdeithio, canu ac ymlawenhau yn ein diwrnod cenedlaethol.

 Mae llu o ddigwyddiadau wedi cael eu cynnal ledled Cymru gyda gorymdeithiau lliwgar  o Wrecsam i Gaerdydd, gyda mwy i ddod dros y penwythnos. 

 

Dros y byd mae Cymry ar wasgar yn atgyfnerthu eu Cymreictod o Tehran i Efrof Newydd ar y diwrnod hwn yn mwynhau ciniawau Cymreig. 

 

Mynediad am ddim

 

Gyda mynediad i gestyll Cadw am ddim heddiw, a llawer o sefydliadau yn rhoi gwyliau i’w staff ar y diwrnod arbennig hwn- - mae pwysgrwydd y dathliad cenedlaethol yn cynyddu bob blwyddyn. 

 

Dyma gip o’r dathlu trwy lygaid y trydarwyr. Mwynhewch y darllen!