Dathlu pen-blwydd Sali Mali yn hanner cant yn ystod wythnos yr Urdd

21/05/2019

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

I ddathlu ei phen-blwydd yn hanner cant oed mae’r cyhoeddwr Gomer a chwmni Cadwyn yn falch o gyhoeddi bod nwyddau newydd Sali Mali ar gael.

Bydd modd prynu Doli Sali Mali, Set lestri i blentyn, bib lliwgar a ffedog plentyn yn ogystal â dewis rhyfeddol o lyfrau lliwgar y cymeriad hoffus a’i ffrindiau i gyd yn siop fach Sali Mali ar stondin y ddau gwmni yn Eisteddfod yr Urdd. 

 

Ym 1969 ymddangosodd Sali Mali am y tro cyntaf mewn llyfr o’r un enw a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion. Creadigaeth Mary Vaughan Jones oedd hi, a ddarluniwyd yn wreiddiol gan Rowena Wyn Jones. Dros y blynyddoedd mae ei delwedd wedi newid ychydig, mae ei chylch ffrindiau wedi ehangu ac mae wedi ymddangos mewn degau o lyfrau, fel cymeriad ar y teledu ac mewn caneuon. Ond yn fwy na dim mae wedi bod yn ffrind i filoedd o blant Cymru.

 

Nwyddau hyfryd

 

Dywedodd Meirion Davies Pennaeth Cyhoeddi Gomer: “Rwy’n falch iawn bod cwmni Cadwyn wedi mynd ati i greu’r nwyddau hyfryd yma. Bydd hyn yn gosod Sali Mali ynghanol pob gweithgaredd mewn cartrefi; bob amser bwyd neu pan fydd plant yn coginio neu’n peintio.”

 

Dywedodd Hedd Gwynfor o gwmni Cadwyn: "Bu'n bleser cydweithio gyda Gomer, cwmni cyfagos i ni, er mwyn creu nwyddau i gyd-fynd gyda'r llyfrau ac i ddathlu pen-blwydd Sali Mali'n hanner cant. Bydd hi'n fraint rhoi cartref i Sali Mali yn ein stondin ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni."