Dathlu Santes Dwynwen

25/01/2017

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr ydym heddiw led-led Cymru a'r byd yn dathlu dydd Santes Dwynwen ac mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o’r trydariadau yn nodi dydd y cariadon.

Y mae’r stori yn deillio o'r bumed ganrif pan gododd Dwynwen eglwys yn Ynys Llanddwyn, Ynys Môn ond mae’n dda gweld fod y traddodiad yn mynd o nerth i nerth ac heddiw fe roedd Santesdwynwen yn trendio led led Prydain ar Trydar sy’n profi fod y diwrnod arbennig yma yn dod fwy fwy poblogaidd yn yr Unfed ganrif ar hugain i ddathlu eich cariad at rywun. 

 

Eleni, y mae awgrymiadau ar sut i ddathlu gan gynnwys ryseitiau ar fisgedi cariadus. Y mae posib dathlu o dan y ser ym mynyddoedd Eryri, neu rannu eich cariad yn mharc arfordirol Sir Benfro, neu mae Prifysgol Aberystwyth yn chwilio am straeon rhamantus lle flagurodd cariad rhwng myfyrwyr yn y Brifysgol i drydar. Tra yn y gogledd, fe roedd y cigydd Owen Glyn Owen o Gaernarfon yn rhoi dwy stecen yn wobr i gwpwl lwcus i ddathlu Santes Dwynwen. 

 

Gwnewch yn fawr o’r diwrnod, a dathlwch eich cariad! 

 

Dyma gipolwg ar rai o’r trydariadau: