Dathlu tymor y Nadolig ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

17/11/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi'n chwilio am anrheg ar gyfer rhywun arbennig ac eisiau llenwi'r teulu gyda hwyl yr ŵyl, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dri digwyddiad i’ch helpu chi a'ch teulu fynd i ysbryd y Nadolig.

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys, Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc a Chastell Caeriw, i gyd yn cynnal digwyddiadau siopa ac adloniant Nadoligaidd arbennig, lle gallwch hefyd gael hwyl ar gyfer y teulu a chael eich ysbrydoli i archwilio tirwedd y Parc Cenedlaethol sydd gyda’r gorau’n y byd.

 

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Gwyneth Hayward: "Bydd y tri digwyddiad yn cynnwys cyfle i grwydro o amgylch amrywiaeth eang o stondinau lliwgar, gan gynnwys bwyd, diod ac anrhegion gan rai o'r cynhyrchwyr lleol gorau, yn ogystal â chyfle i blant fwynhau gweithgareddau Nadoligaidd ac i ymweld â Siôn Corn yn ei ogof.

 

“Y Parc Cenedlaethol yw'r lle delfrydol i gael ychydig o awyr iach ac aros yn heini dros gyfnod yr ŵyl. Gyda dwsinau o draethau gwych a channoedd o filltiroedd o lwybrau troed yn barod i’w harchwilio, dyma'r amser perffaith i wisgo’n gynnes a mwynhau’r awyr iach gyda thaith gerdded sionc”.

 

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn cynnig y cyfle cyntaf i fod yn Nadoligaidd gyda’i Ffair Nadolig ddydd Sul 26 Tachwedd rhwng 11am a 4pm.

 

Bydd y gweithgareddau cyffrous yn cynnwys cyfle i fod yn greadigol gydag amrywiaeth o arddangosfeydd a gweithgareddau ymarferol i wneud eich cardiau, anrhegion neu addurniadau Nadolig eich hun. Gallwch hefyd gwrdd â Siôn Corn yn ei ogof, clywed straeon Nadoligaidd gyda Mam y Nadolig, mwynhau gweithgareddau gyda Thylwyth Teg y Nadolig neu fynd am dro ar geffyl a chart.

 

Cnau wedi’u rhostio

 

Bydd cnau castan wedi'u rhostio yn y ffordd draddodiadol ar gael tu allan, tra bydd caffi clyd Y Sgubor ar y safle yn gweini gwin poeth a mins peis.

 

Bydd mynediad a pharcio am ddim. Codir tâl ychwanegol am y gweithgareddau. Am fanylion llawn, ewch i www.castellhenllys.com.

 

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn cynnal ei Marchnad Nadolig flynyddol ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr rhwng 10am a 4pm.

 

Ymunwch â hwyl yr ŵyl gyda gwin poeth, mins peis, peintio wynebau a cherddoriaeth fyw, er mwyn creu awyrgylch fywiog wrth i chi grwydro’r stondinau.

 

Gall y plant gwrdd â Siôn Corn yn ei ogof a chael anrheg gwerth £2. Tra bo chi yno, gallwch hefyd weld yr amrywiaeth o arddangosfeydd, gan gynnwys Sidney Nolan and Graham Sutherland: A Sense of Place yn y brif oriel.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru