Dathlu wythnos siopau llyfrau Cymraeg ar Radio Cymru

16/11/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd BBC Radio Cymru yn darlledu’n fyw o nifer o siopau llyfrau ledled Cymru, fel rhan o ymgyrch Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg yn ystod wythnos nesaf.

"Mae’r wythnos yn gyfle i bawb drwy’r wlad ddathlu ein siopau llyfrau," meddai Helena O’Sullivan, Pennaeth Adran Gwerthu a Marchnata’r Cyngor Llyfrau, "ac mae’n wych bod cyhoeddwyr, awduron a darllenwyr yn dod ynghyd i roi sylw i holl waith y llyfrwerthwyr. Mae’r siopau yn ganolfannau pwysig yn ein hardaloedd ac mae’n bwysig ein bod ni’n eu cefnogi."

 

Fel rhan o ddathliadau’r wythnos bydd rhaglen Shân Cothi yn darlledu o un siop benodol ar ddydd Llun a dydd Mawrth, gan ymweld â siop Cwtsh Glöyn ym Montyberem, a Siop yr Hen Bont, Pen-y-bont ar Ogwr. Heledd Cynwal fydd yn darlledu’n fyw am weddill yr wythnos, gan ymweld â Siop y Pethe, Aberystwyth; Siop Eifionydd, Porthmadog a Siop Clwyd, Dinbych.

 

"Mae’r wythnos arbennig hon yn gyfle gwych i roi sylw i lyfrau Cymraeg," meddai Aled Rees, un o berchnogion Siop y Pethe. "Mae’r siop newydd agor ar ei newydd wedd ac felly rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gael Heledd Cynwal yma i ddarlledu ei rhaglen ac i gyfarfod â’n cwsmeriaid."

 

Mynd ar daith

 

Ychwanegodd Betsan Powys ar ran Radio Cymru: "Yn hytrach na thrafod llyfrau yn y stiwdio, fel mae rhaglen Bore Cothi yn ei wneud yn gyson yn y rhan 'Llyfr Bob Wythnos', fe fydd Shân Cothi a Heledd Cynwal wrth eu boddau yn cael mynd ar daith ac ymweld â siopau llyfrau o un pen y wlad i’r llall. Dewch i’w gweld er mwyn iddyn nhw gael cyfle i gyfarfod â’r darllenwyr – a’r gwrandawyr, wrth gwrs!"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru