Dathlu’r gwyliau hanner tymor ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

24/05/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd llond lle o weithgareddau i'r teulu i gyf yn ystod gwyliau hanner tymor ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro o lan y môr i Fryniau Preseli wrth inni ddathlu blwyddyn darganfod.

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys, Castell a Melin Heli Caeriw yn ogystal ag Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc i gyd yn cynnal digwyddiadau ar thema’r gwyliau. Hefyd, bydd dewis cyffrous o brofiadau awyr agored eraill i’w mwynhau yn y Parc Cenedlaethol.

 

Mae tudalennau Gweithgareddau a Digwyddiadau papur newydd y Parc Cenedlaethol, Coast to Coast , yn cynnig cynifer o gyfleoedd i archwilio a mwynhau’r Parc Cenedlaethol.

 

Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys ar 27 a 30 Mai, bydd cyfle i chi fod yn filwr neu gaethwas, gan goginio gwledd neu ymladd mewn brwydr. Rhwng hynny, ar 28 Mai, mae hi’n Ddiwrnod y Rhufeiniaid – dewch i ddysgu am y pethau y daeth y Rhufeiniaid o hyd iddynt ar ôl goresgyn Prydain. A 29 Mai yw Diwrnod Darganfod – gydag amrywiaeth o weithgareddau i herio plant a phobl o bob oed. Codir ffi fechan am y gweithgareddau ar ben y ffi mynediad.

 

I gael y manylion i gyd, gan gynnwys manylion am yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amserau agor, ewch i'r wefan neu ffoniwch 01239 891319.

 

Yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, mae Robin Hood a'i gyfeillion hwyliog wedi ymgartrefu yno, ond maen nhw angen help i ddod o hyd i allweddi ar gyfer cist drysor goll. Mae Robin a'i dîm hwyliog yno rhwng 25 Mai a 2 Mehefin a gall ymwelwyr roi cynnig ar Saethu â Bwa hefyd rhwng 29 a 31 Mai. Ymysg yr ‘ymosodwyr’ eraill, mae Bowlore yn eu gwersyll Canoloesol rhwng 26 a 28 Mai – lle bydd cyfle i chi wisgo arfwisg a chael gwersi ymladd â chleddyf. Pris mynediad arferol a ffi fechan ar gyfer rhai gweithgareddau.

 

Bydd hanesion tywyll gorffennol y Castell yn cael eu hadrodd ar daith fin nos ar 30 Mai. Rhaid archebu ar gyfer y digwyddiad hwn.

 

I gael y manylion i gyd, gan gynnwys manylion am yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amserau agor, ewch i'r wefan neu ffoniwch 01646 651782.

 

Mae arddangosfa’r Parc Cenedlaethol, sef Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, yn cynnal llawer o ddigwyddiadau, ynghyd ag arddangosfa newydd sbon, ‘Cerrig ac Esgyrn’ – bydd yr ymwelwyr hanner tymor ymysg y rhai cyntaf i’w gweld.

 

Chwilota

 

O’r Ganolfan, gallwch chi fynd ar Daith Gerdded i Chwilota ar 30 Mai (rhaid archebu) neu ar Daith Gerdded Glan Môr ar 31 Mai. Ac ar bedwar diwrnod – rhwng 28 a 31 Mai – gyda choed a blodau’r gwanwyn wedi agor o’n cwmpas, mae cyfle newydd i Ddarganfod Tylwyth Teg y Blodau. Dewch i fwynhau straeon tylwythen deg y coed a chreu rhywbeth arbennig â phetalau. Rhaid archebu ar gyfer y digwyddiad hwn hefyd.

 

I gael y manylion i gyd, gan gynnwys manylion am yr holl ddigwyddiadau, prisiau ac amserau agor, ewch i'r wefan neu ffoniwch 01437 720392.

 

Gall y cerddwyr sy'n awyddus i weld mwy o’r Parc fynd ar daith gerdded ysgafn 3.5 milltir yng Nghwm Gwaun ar 28 Mai. Neu, gallwch fynd ar daith gerdded 7 milltir anoddach ar hyd Crib y Preseli ar 30 Mai i fwynhau golygfeydd godidog. Pen Dinas ar yr arfordir gogleddol yw lleoliad y daith gerdded drwy gyfrwng y Gymraeg ar 29 Mai – ymunwch â Pharcmon yr Ardal i fwynhau taith gerdded 3 milltir.

 

Archebu lle

 

I archebu eich lle ar y teithiau cerdded hyn, ffoniwch 01437 720392. I gael yr holl fanylion am y gweithgareddau a’r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ewch i'r wefan neu darllenwch gopi o Coast to Coast.