Dau fwthyn ar werth ym Mhen Llŷn yn codi gwrychyn cyngor lleol

27/04/2021

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Tudweiliog ym Mhen Llŷn wedi lambastio ymddiriedolaeth leol am newid amodau dau dŷ elusennol lleol gan fynd ati i'w gwerthu ar y farchnad agored.

Mae bythynod Llainfatw ym Mhlwy Llangwnadl wedi bod yn eiddo i elusen o'r un enw er lles trigolion tlotaf yr ardal ers 1788. Daeth y tai i ddwylo'r ymddiriedolaeth trwy ewyllysiau gyda amodau'r ewyllysiau yn nodi eu pwrpas yn glir. Yn ddiweddar mae wedi bod ar gael i helpu teuluoedd ifanc lleol i ddechrau teulu ond mae'r Cyngor yn gofidio y bydd yr eiddo yn cael ei brynu gan bobl o'r tu allan i Gymru ac yn troi yn dai gwyliau, gan gau allan pobl ifanc lleol o'r farchnad. 

Yr ymddiriedolwyr dan sylw yw ficer a warden Eglwys Llangwnnadl sy'n rhan o'r Eglwys yng Nghymru.  

 

Mae'r arwerthwr Beresford Adams yn disgrifio'r ddau fwthyn yn yr hysbyseb sy'n ymddangos yn Wales Online,  "it's a cottage 'buy one get one free' scenario.

So, you could be buying one for you and one for your parents to live next door in a once-in-a-lifetime all family move to this stunning area of Gwynedd, close to the coast at Porth Colmon that can be found at the end of the country lane."

Mae'r Cyng. Sian Parri wedi anfon llythyr agored at Ymddiriedolwyr Llainfatw yn mynnu fod yr hysbyseb i'r werthu ddau fwthyn yn mynd yn groes i ddymuniadau'r ewyllys. Yn y llythyr mae'n dweud, "Mae’r hysbyseb yr ydych yn gyfrifol amdano sydd wedi ymddangos ar WalesOnline yn amlwg yn mynd yn gwbwl groes i fwriad yr ewyllysiau a lles yr elusennau yr ydych yn gyfrifol amdanynt. Pwrpas yr elusennau ydi cynorthwyo tlodi, a thlodi tai ydi’r rheswm mwya am dlodi yn y gymuned yma heddiw."

 

Hoelen ddiwethaf yn arch y Gymraeg

 

Yn cloi'r llythyr, mae Sian Parri yn erfyn arnynt i dynnu'r eiddo oddi ar y farchnad,"Pwrpas arall ydi dysgu’r plant i ddarllen Cymraeg a'r hoelen ddwytha yn arch y Gymraeg ydi’r diffyg tai i bobl ifanc oherwydd effaith y mewnlifiad a thai haf. Felly erfynnaf arnoch i dynnu’r eiddo oddi ar y farchnad a chario ymlaen efo’r hyn oedd wedi cael ei gytuno rhyngom ac a all gael ei gwbwlhau yn sydyn, efo cytundeb pawb."