Dau gefnder enwog yn cael eu hanrhydeddu gan Brifysgol Bangor

17/07/2015

Categori: Addysg, Iaith

Cafodd dau gefnder enwog eu hanrhydeddu ar yr un diwrnod ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon, wrth i brif ganwr y Super Furry Animals, Gruff Rhys o Fethesda a’r troellwr Radio 1 a Radio Cymru, Huw Stephens dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol ar y bryn. 

 

Maent ymysg nifer o unigolion dawnus sydd â chysylltiad naill ai â Phrifysgol Bangor neu â Chymru sy’n derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol.

 

Anifeiliad blewog

 

Bu Gruff Rhys yn ymweld â’r Brifysgol a hynny rhwng ymddangos mewn gwyliau cerddorol o Glastonbury i Japan gyda’r Super Furry Animals dros yr haf. Ac yntau wedi gorffen taith lwyddiannus gyda’r Super Furry Animals yn ddiweddar, mae Gruff Rhys hefyd wedi gweithio ar sawl project unigol gan gynnwys cyfansoddi sgôr ar gyfer y ffilm Set fire to the Stars sydd am ddyddiau olaf Dylan Thomas, yn ogystal ag American Interior, taith, ffilm a llyfr lle'r oedd yn dilyn taith bersonol yn ôl troed y Cymro, John Evans, o’r Waunfawr i Misouri yn chwilio am y llwyth o ‘Indiaid’ brodorol a oedd yn siarad Cymraeg ac  y cyfeiriwyd atynt yn chwedlau Cymru. 

 

Roedd ei gefnder, Huw Stephens, hefyd yn cael ei anrhydeddu, cyn mynd i gymryd  rhan yng Ngŵyl Latitude, am ei gyfraniad i gerddoriaeth gyfoes. Huw Stephens yw troellwr ieuengaf gorsaf Radio 1 y BBC a chyd-gyflwynydd rhaglenni cerddoriaeth Radio Cymru, C2.  

 

Lifrau anghyffredin

 

Dywedodd Gruff Rhys wrth dderbyn ei Gymrodoriaeth er Anrhydedd, “Roeddwn i’n poeni braidd am ffurfioldeb y gwasanaeth yma ond wrth lwc mae gen i brofiad o wisgo lifrai anghyffredin o dro i dro. Roedd yr Adran Cerddoriaeth wedi cynnig yr anrhydedd i mi ac roeddwn i’n teimlo na allwn ei wrthod gan fod yr Archif Roc a Phop yn y Brifysgol wedi bod yn ddigon caredig i roi llety i wisgoedd y grŵp dros y cyfnod lle’r roeddem ni mewn trwmgwsg, ac wedi bod ddigon caredig i'w benthyg yn ôl dros yr haf ’ma- felly roeddwn yn meddwl y dylwn i dderbyn yr anrhydedd."

 

Ychwanegodd, "Mae’n wych nad yw’r Ysgol Cerddoriaeth yn ystyried cerddoriaeth fel rhywbeth elitaidd, a’u bod yn rhoi lle i ganu poblogaidd yn ogystal â cherddoriaeth arbrofol yn y gymuned. Dwi’n meddwl mai’r man lle mae’r tensiwn diddorol ym mhob celfyddyd ydy’r man rhwng y poblogaidd, yr ystrydebol a’r arbrofol,” meddai Gruff.

 

Meddai Huw Stephens, “Gan ein bod ni’n gefndryd, roeddwn wrth fy modd clywed ein bod ni yma ar yr un diwrnod. Mae’n hyfryd  ac yn fraint cael bod ym Mhrifysgol Bangor gyda phawb sy’n derbyn eu graddau, a chael mwynhau’r diwrnod.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net