Dau lwybr rhedeg newydd yn agor yng nghoedwig Dyfi

02/06/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd dau lwybr rhedeg newydd eu hagor yn swyddogol yng nghanol coedwig Dyfi, ger Machynlleth.

Mae llwybrau Tan-y-Coed, yn ogystal â sawl llwybr arall sy’n ymdroelli drwy goedwigoedd Cymru, yn cynnig dihangfa berffaith i redwyr sydd wedi syrffedu rhedeg ar ffyrdd neu yn y gampfa. Maent yn cynnig profiad unigryw o redeg gyda chyfnodau hir o ddringo ac o lethrau serth ar hyd ffyrdd coedwig a llwybrau garw mwdlyd dros wreiddiau, creigiau a nentydd.

 

Cafodd y llwybrau newydd eu cynllunio, eu harwyddo a’u clirio gan wirfoddolwyr Clwb Triathlon Cerist, a hwy hefyd fydd yn rheoli’r llwybrau mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Dywedodd Sian Williams, ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, “Mae’r ddau lwybr hyn yn ffordd anhygoel o ganfod sialens newydd yn 2016 fel rhan Flwyddyn Antur Cymru. Maent yn ymuno â’n rhwydwaith o lwybrau cerdded a rhedeg drwy’r coedwigoedd prydferth yr ydym yn eu rheoli ledled Cymru."

 

“Drwy weithio’n agos â’r clwb rhedeg lleol, rydym wedi creu dau lwybr ffantastig i annog rhedwyr i roi’r gorau i’r tarmac a rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol.”

 

Gweithgareddau cyffrous a heriol

 

Dywedodd Andy Rowland o Ecodyfi, sefydliad adfywio lleol ar gyfer Dyffryn Dyfi, “Mae’r llwybrau newydd hyn yn cynnig gweithgaredd awyr agored cyffrous a heriol arall i sicrhau bod pobl yn egnïol ac iach yn Biosffer Dyfi UNESCO.

 

“Mae’r statws rhyngwladol hwn, sy’n unigryw yng Nghymru, yn ysbrydoli pobl i weithio gyda’i gilydd i greu dyfodol y gallwn ymfalchïo ynddo.

 

“Mae’r ardal yn faes chwarae cynhwysfawr i’r rhai sy’n mwynhau’r awyr agored a gweithgareddau mewn gwahanol gynefinoedd: mynyddoedd, bryniau, glannau afon, ardaloedd coediog a morol.

 

Ychwanegodd, “Er mwyn cysylltu pobl â natur ac i gryfhau’r economi leol, rydym yn dod â thywyswyr lleol a hyfforddwyr at ei gilydd sy’n gallu helpu ymwelwyr a phobl leol i fanteisio ar yr adnoddau rhagorol hyn.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru