David Cameron yn ymweld â Sioe Frenhinol Cymru

22/07/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe wnaeth y Gwir Anrhydeddus David Cameron AS hedfan i mewn i Lanelwedd ddoe (dydd Llun 21 Gorffennaf) i ymweld â Sioe Frenhinol Cymru am y bore.

 

Fel y Prif Weinidog Prydeinig cyntaf yn y swydd i ymweld â’r sioe, cafodd Mr Cameron ei groesawu gan Gyfarwyddwr Anrhydeddus y Sioe, Mr Harry Fetherstonhaugh a phwysigion eraill cyn cael ei dywys ar daith o amgylch maes y sioe.

 

Galwodd Mr Cameron yn gyntaf yn adeilad Llywodraeth Cymru i gwrdd â’r Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru ac yna ymunwyd ag ef gan Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, cyn mynd yn eu blaenau i ymweld ag atyniadau’r sioe a stopio am sgwrs gyda’r staff ar stondin y Lluoedd Arfog.

 

Yna croesawyd Mr Cameron i’r prif gylch ble cafodd y cyfle i wylio rhai o’r dosbarthiadau a chwrdd â beirniaid y Cobiau Cymreig a’r Merlod Cymreig. O fanno fe wnaeth y fintai ymweld â chylchoedd y gwartheg a’r defaid, gan stopio i siarad ag arddangoswyr ar hyd y ffordd.

 

Yr arhosiad nesaf oedd y neuadd fwyd ble gallodd Mr Cameron gyfarfod â’r cynhyrchwyr a blasu rhywfaint o’r cynnyrch Cymreig artisan ar gynnig.

 

Tra oedd yn y sioe, cyhoeddodd Mr Cameron £400m posibl o fusnes newydd i ddiwydiant bwyd Prydain fel rhan o gynllun gan y Llywodraeth sydd wedi’i anelu at gefnogi busnesau Prydeinig.

 

Gydag Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Elizabeth Truss, eglurodd Mr Cameron sut fydd y llywodraeth ganolog gyfan yn ymrwymo, o 2017, i brynu bwydydd ffres a thymhorol o ffynonellau lleol. Bydd hyn yn cael ei wneud yn bosibl gan safon prynu bwyd a diod newydd, sef Y Cynllun ar gyfer Caffael Cyhoeddus, sydd â’r nod o helpu miloedd o ffermwyr Prydeinig, busnesau bach, economïau gwledig a phobl Prydain.

 

Daeth y bore i ben wrth i Clive Alexander, Cyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol gyflwyno hamper o fwydydd Cymreig blasus i Mr Cameron.

 

“Rydym wrth ein bodd ac yn ei theimlo’n anrhydedd fod Mr Cameron wedi gallu ymweld â’r hyn sy’n cael ei ystyried yn sioe amaethyddol fwyaf eiconig a chlodfawr Ewrop.” meddai Mr Featherstonhaugh

 

“Mae diwrnod cyntaf y sioe bob amser yn un prysur gyda phwysigion yn ymweld o bobman a bu hi’n bleser inni groesawu Mr Cameron i faes y sioe.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net