Dedfrydu cyn grwner Sir Gaerfyrddin

14/11/2014

Categori: Newyddion

Fe ymddiswyddodd John Owen fel crwner yn 2011.

Fe fydd cyn grwner Sir Gaerfyrddin yn cael ei ddedfrydu am ladrad o £1 miliwn ddydd Gwener.

 

Fe wnaeth John Owen, 79 oed o Landeilo, ddwyn yr arian o Ystâd John Williams.

 

Roedd Owen wedi ei ddewis fel un o'r rhai oedd yn gyfrifol am ddosrannu ewyllys Mr Williams wedi ei farwolaeth.

 

Ym mis Medi fe wnaeth y cyn grwner bledio yn euog i 17 cyhuddiad o ladrata a chadw cyfrifon ffug.

 

 

Bu Owen yn grwner am 25 mlynedd cyn iddo ymddiswyddo yn 2011.

 

Ar ôl i Owen bledio'n euog, fe wnaeth y barnwr ei rybuddio bod cyfnod o garchar yn debygol.

 

Clywodd y llys bod Mr Williams heb briodi ac nad oedd ganddo deulu agos, ac i'w fferm gael ei gwerthu yn 1996.

 

Cafodd tri o bobl eu penodi i oruchwylio ei ewyllys, ond bu farw'r ddau arall.

 

Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw    Dyddiad Cyhoeddi: 14/11/2014

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net