Defnydd o fagiau siopa plastig wedi lleihau 71%

04/09/2015

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yn ôl adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, mae’r defnydd o fagiau siopa plastig wedi gostwng 71% yng Nghymru ac mae rhwng £17 miliwn a £22 miliwn wedi’i gasglu ar gyfer achosion da.

 

Mae’r Adolygiad i Fagiau Siopa Untro yng Nghymru wedi edrych ar effaith y tâl ar ddefnyddwyr, busnesau a’r amgylchedd ers ei gyflwyno. Mae hefyd yn edrych ar effaith y cytundeb gwirfoddol sy’n bodoli â masnachwyr er mwyn iddynt roi’r cyfraniadau net at achosion da.

 

Dywedodd Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru fod y drefn o godi tâl am fagiau siopa untro wedi’i gyflwyno yn 2011 ac ers hynny bod ymddygiad y defnyddwyr wedi newid yn sylweddol ac mae hefyd wedi cael effaith bwysig ar yr amgylchedd. Yn ogystal, mae swm sylweddol o arian wedi’i godi ar gyfer achosion da.

 

Lleihau’r defnydd o fagiau plastig

 

Dywedodd Carl Sargeant, “Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i godi tâl am Fagiau Siopa Untro a hynny er mwyn lleihau’r defnydd ohonynt a’r effeithiau amgylcheddol sy’n gysylltiedig â nhw. Roeddwn eisiau i bobl Cymru ddod i arfer ag ailddefnyddio eu bagiau wrth siopa."

 

Ychwanegodd, “A hithau bron yn bedair blynedd ers dechrau codi tâl yng Nghymru mae’n ymddangos bod arferion defnyddwyr yn newid ac mae hynny cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Mae hefyd yn codi swm sylweddol o arian ar gyfer achosion da.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru