Deg o gynghorau lleol hyd yma yn cefnogi annibyniaeth i Gymru

Mae deg Cyngor cymuned a thref wedi datgan cefnogaeth dros Annibyniaeth mewn cwta fis, a bydd y mater yn cael ei drafod gan sawl Cyngor arall dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Un o’r Cynghorau diweddaraf i basio cynnig yn cefnogi annibyniaeth yw Cyngor Tref Caernarfon. Cafodd y cynnig ei basio hanner can mlynedd union i’r wythnos cafodd y Tywysog Charles ei goroni yn Dywysog Cymru, ac ychydig wythnosau cyn bydd Gorymdaith dros Annibyniaeth yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon ar Orffennaf 27.

 

Mae hyn yn digwydd fel rhan o ymgyrch y mudiad YesCymru; mudiad sydd am sicrhau annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’r wlad yn cael ei llywodraethu. Cred YesCymru mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt – o ba gefndir bynnag – yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

 

Y Cyngor cyntaf i ddatgan eu cefnogaeth dros annibyniaeth oedd Cyngor Machynlleth diwedd mis Mai. Erbyn hyn mae Cynghorau Machynlleth, Porthmadog, Ffestiniog, Nefyn, Bethesda, Llanuwchllyn, Trawsfynydd, Llanystumdwy, Caernarfon, Bontnewydd oll wedi datgan eu cefnogaeth i’r ymgyrch.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cai Larsen a wnaeth roi y cynnig gerbron Cyngor Tref Caernarfon: “Rydwyf yn hapus iawn bod Cyngor Tref Caernarfon wedi pleidleisio o fwyafrif llethol i gefnogi ymgyrch YesCymru i sicrhau annibyniaeth i Gymru. Roedd y cynnig yma’n hynod amserol ag ystyried bod gorymdaith i gefnogi annibyniaeth wedi ei threfnu yng Nghaernarfon yn ddiweddarach y mis hwn, a bod nifer o gynghorau cymuned a thref eisoes wedi cefnogi cynigion tebyg. Prif ffocws y ddadl oedd methiant trefn gyfansoddiadol bresenol Cymru i sicrhau llewyrch economaidd a thegwch cymdeithasol i’w phobl.”

 

Cynhelir yr Orymdaith dros Annibyniaeth yng Nghaernarfon ar Orffennaf 27. Y mudiad ‘Pawb Dan Un Faner’ (AUOB Cymru) sy’n trefnu’r orymdaith, ac mae croeso i bawb sydd am weld Cymru annibynnol i ymuno â’r Orymdaith, ac i ddod â baneri, drymiau ac offerynnau. Bydd y gorymdeithwyr yn cwrdd yn gynnar ym maes parcio Doc Fictoria, Caernarfon, gyda’r orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 1yp.

 

Daw’r Orymdaith yng Nghaernarfon ychydig fisoedd wedi’r orymdaith gyntaf dros annibyniaeth yng Nghaerdydd a ddenodd dorf o 5,000 o bobl.

 

Dal dychymyg

 

Ychwanegodd Siôn Jobbins, Cadeirydd YesCymru: “Mae’r syniad o annibyniaeth i Gymru yn dal dychymyg pobl. Mae pobl yn gweld y gall Cymru wneud jobyn gwell o reoli ei hun na chael ei rheoli gan lanast a pomp San Steffan. Mae pobl yn deall y gall yr Alban bleidleisio dros annibyniaeth o fewn dwy flynedd. Bydd yn rhy hwyr drannoeth pleidlais yr Alban i ddechrau trafod, ymgyrchu a threfnu at annibyniaeth Cymru; rhaid gwneud hynny nawr. Rydym ni fel mudiad YesCymru yn ddiolchgar iawn i'r cynghorau sydd wedi cynnig arweiniad drwy ddatgan eu cefnogaeth i annibyniaeth, a rydym yn disgwyl ymlaen yn eiddgar i gymryd rhan yn yr orydmaith dros annibyniaeth yng Nghaernarfon ar Orffennaf 27.”