Deng Mlynedd ar y Brig i’r Brifysgol Agored yng Nghymru

12/08/2014

Categori: Addysg, Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru sydd ar frig yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr am y ddegfed flwyddyn yn olynol, yn ôl canlyniadau’r Arolwg a ryddhawyd heddiw.

Mae’r canlyniadau’n dangos fod 91% o atebwyr yr arolwg sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dweud eu bod “yn fodlon gydag ansawdd eu cwrs”, gyda’r Brifysgol Agored yn rhannu’r safle cyntaf gyda Phrifysgol Bangor.

Dengys y canlyniad mai’r Brifysgol Agored yng Nghymru sydd wedi cael y gyfradd uchaf yn gyson am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr o blith holl brifysgolion Cymru ers yr arolwg cyntaf yn 2005.

Dywedodd Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru:

“Ein myfyrwyr yw craidd ein hymdrechion ac rydym wrth ein bodd ein bod yn aros ar y brig yng Nghymru o ran bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr am y ddegfed flwyddyn yn olynol.

“Fel y darparwr addysg uwch rhan-amser mwyaf yng Nghymru, rydym yn falch ein bod yn gallu darparu cyrsiau o ansawdd, cefnogaeth a mynediad at addysg i bobl ar hyd a lled y wlad.  Ein cenhadaeth yw parhau i gynnig y cyfleoedd astudio a phrofiadau gorau posibl i fyfyrwyr yng Nghymru.

“Hoffwn dalu teyrnged i’n staff ledled y Brifysgol Agored sydd wedi cyfrannu at y canlyniad hwn.”

Ar draws y Deyrnas Unedig cafodd y Brifysgol Agored ei dyfarnu’n un o brif brifysgolion y Deyrnas Unedig o ran bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr – gyda safon bodlonrwydd o 91%.

Ffynhonnell gwefan Y Brifysgol Agored

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net