Denmarc yn cyfri defaid Cymru

13/07/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Yr wythnos hon, bydd pobl Denmarc yn cael gweld sut mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu gyda lansiad Camera Cig Oen arloesol - ffrwd byw 24-awr o dirlun Cymru sy’n dangos defaid ac ŵyn yn crwydro’n rhydd yn eu hamgylchedd naturiol.

Mae dau gamera modern wedi’u gosod gan yr asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) yng ngogledd a chanolbarth Cymru, a fydd yn tremio’r dirwedd ac yn tynnu lluniau o brydferthwch hudol cefn gwlad dros fisoedd yr haf. Bydd hyn yn rhan o ymgyrch farchnata ddiweddaraf HCC yn Nenmarc a fydd yn canolbwyntio ar les anifeiliaid a’r dulliau traddodiadol o gynhyrchu Cig Oen Cymru ar fryniau ac yn nyffrynnoedd hardd Cymru.

 

Gall y Daniaid fwynhau gwylio o’u sgriniau cyfrifiadur  - tra bod partneriaeth gyda manwerthwr mawr yn Nenmarc wedi arwain at ffrwd-byw mewn archfarchnad lle mae Cig Oen Cymru’n cael ei werthu. Bydd yr ymgyrch farchnata’n cael ei hyrwyddo yn Nenmarc gan ddefnyddio labeli newydd ar becynnau cig oen yn ogystal ag ar blatfformau digidol, yn cynnwys gwefan Ddanaidd Cig Oen Cymru ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd baneri digidol arloesol ar y gwefannau hyn yn darlledu ffrwd-byw o’r caeau i dynnu sylw cwsmeriaid.

 

Mae un camera wedi’i osod ar dir y ffermwr Llyr Jones, Derwydd, Llanfihangel Glyn Myfyr, a’r llall wedi’i leoli ar Fynydd Gorddu ger Talybont, Ceredigion.

 

Rhannu prydferthwch 

 

Meddai Llyr: “Mae’r camera wedi’i osod ar bwynt uchaf ein mynydd ar fferm Derwydd, Llanfihangel Glyn Myfyr. O’r fan honno gallwn weld y Berwyn, Arenig a’r Wyddfa. Mae’n llecyn perffaith i rannu gwir brydferthwch y dirwedd eang gan hefyd ddangos sut mae’r cig yn cael ei gynhyrchu. Mae’r defaid yn byw ar y tir ac yn cael llonydd i fagu eu hŵyn mewn lleoliad naturiol, heddychlon sy’n arwain at gynnyrch â blas gwych."

 

“Dw i wrth fy modd yn cael cyfle i rannu fy nghornel arbennig i o’r byd gyda phobl Denmarc ac ar yr un pryd, hyrwyddo Cig Oen Cymru fel rhan o ymgyrch ddyfeisgar a diddorol. Mae’n ffordd wych o ddefnyddio technoleg fodern a’r cyfryngau cymdeithasol i hysbysebu’r cynnyrch ffantastig ry’n ni’n ei gynhyrchu yma yng Nghymru. Byddai’n amhosib i holl bobl Denmarc ddod yma i Derwydd i weld fy ŵyn felly dyma ffordd effeithiol o rannu ein cynnyrch gyda nhw, fel bod modd iddyn nhw weld o ble mae’r cig yn dod gyda’r gobaith o ddatblygu perthynas dda gyda nhw.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru