Adolygiad llyfr 'Dim'

19/09/2012

Categori: Adolygiadau Llyfrau

Mae Gwyn ac Owain yn dilyn llwybrau gwahanol yn hynny o beth: Owain yn cydymffurfio â threfn Dyn a thrwy hynny'n dod i fyny yn erbyn grym Natur: Gwyn yn gwrthryfela yn erbyn trefn Dyn ac yn dysgu cydymffurfio â threfn Natur.

 

Mae Owain yn cael ei ddinistrio am gydymffurfio â threfn sydd yn ei hanfod yn ddinistriol. Mae Gwyn yn dysgu ei le. Rydym ni i gyd yn Ddim sut bynnag y byddwn ni'n byw, ond mae mwy nac un math o Ddim.

 

Mae'r stori'n seiliedig ar ddigwyddiadau gwir y cyfnod rhwng yr 1960au a'r 1990au, gan gynnwys sefyllfa Gogledd Iwerddon a gwasanaethau cudd Prydain y cyfnod hwnnw.

 

 

Gobeithiai'r nofel godi cwestiynau ym meddyliau pobl ifanc am yr adeg hanesyddol yna, a sut beth oedd hi i fod yn Gymro'r adeg hynny.


Prynnu


ISBN: 9781847714381

Rhan o'r cyfres: Cyfres y Dderwen

£5.95 

 

Ydych chi wedi ei ddarllen? Os ydych, beth am rhoi eich sylw islaw