Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ailagor

24/08/2020

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi y bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Iau yma, gyda'r amgueddfa ar agor bob dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul bob wythnos.

Rhaid i bob ymwelydd archebu eu hymweliad am ddim ymlaen llaw, ar-lein. Mae hyn er mwyn rheoli niferoedd a sicrhau diogelwch ymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a chymunedau lleol. Rydym yn gofyn hefyd i ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld er lles staff ac ymwelwyr.

 

Bydd arlwy y caffi a’r bwyty wedi lleihau o gymharu a chyn y cyfnod cloi. Bydd rhai ardaloed o’r Amgueddfa ar gau am y tro.

 

Er mwyn sicrhau bod profiad ymwelwyr mor ddiogel a dymunol â phosibl, mae Amgueddfa Cymru wedi cyflwyno nifer o fesurau newydd. Mae rhain yn cynnwys rheoli nifer ymwelwyr ar y safle drwy gyflwyno archebu ymlaen llaw, arwyddion ymbellhau cymdeithasol drwy’r gofodau cyhoeddus, systemau unffordd a mwy o lanhau.
Gall ymwelwyr ddilyn Amgueddfa Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol neu’r wefan am fanylion ar sut i archebu a beth i’w ddisgwyl, www.amgueddfa.cymru.

 

Mae Amgueddfa Cymru wedi bod yn cefnogi busnesau lleol drwy brynu PPE a chyfarpar hylendid yn ystod y pandemig. Daeth y gorsafoedd hylendid a hylif diheintio gan Chemsol Cymru yng Nghonwy, a’r tariannau wyneb PPE i staff o DMM Climbing yn Llanberis.

 

Cefnogi

 

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu ein hymwelwyr yn ôl i’r amgueddfeydd. Er bod ein hadeiladau wedi bod ar gau, rydym wedi bod ar agor ar-lein dros y pedwar mis diwethaf, yn darparu adnoddau addysg i ysgolion, celf i ysbytai maes, a chysur ac ysbrydoliaeth i bawb. Mae amgueddfeydd yn chwarae rôl allweddol yn iechyd a lles pobl a chymunedau a gobeithiaf y bydd pobl yn dod nôl i ymweld â ni a’n cefnogi ni.
“Diogelwch pawb yw ein prif flaenoriaeth, a byddwn yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac yn parhau i fonitro’r sefyllfa dros yr wythnosau nesaf.
“Rydym yn annog ymwelwyr i fynd ar wefan amgueddfa.cymru i ganfod mwy am y mesurau newydd sy’n eu lle a hefyd i fwynhau’r adnoddau ar-lein ac ar ein platfformau digidol.
“Yn ystod y cyfnod clo rydym wedi cael ymateb arbennig i’n project Casglu Covid sy’n gofyn i bobl Cymru fod yn rhan o’r stori drwy rannu eu profiadau a’u hargraffiadau o fyw yng Nghymru yn ystod pandemig. Bydd hyn yn ffurfio cofnod pwysig i genedlaethau’r dyfodol.”