Apêl am gefnogaeth i gais Dinas Diwylliant Tyddewi

18/04/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r tîm sydd wrth wraidd yr ymgyrch i ddod â Dinas Diwylliant Prydain i Dyddewi yn 2021 yn apelio at bobl i gefnogi'r cais drwy ymuno â'r ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol a mynychu nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus.

Mae cynlluniau ar gyfer rhaglen o ddigwyddiadau diwylliannol mawr am flwyddyn gron yn cael eu gwneud ar hyn o bryd wrth i'r dyddiad cau ar gyfer cam cyntaf y broses nesáu. Bydd y cais yn arddangos talent yr ardal a bydd yn denu perfformwyr rhyngwladol er mwyn denu ymwelwyr o bob rhan o'r byd a miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad i'r economi leol.

 

Dywedodd Mike Cavanagh, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Sir Penfro: “Er bod yr ardal yn fach o’i gymharu â’r dinasoedd eraill sy’n gwneud cais, mae'r rhan hon o Sir Benfro yn gallu cystadlu â'r gorau o ran diwylliant a threftadaeth.

 

“Er nad yw’r cyhoedd yn pleidleisio, mae’n gystadleuaeth ac i ennill bydd angen cefnogaeth pawb yn Nhyddewi a Sir Benfro arnom.

 

“Mae angen i ni gael mewnbwn gan gynifer â phosibl o bobl, boed hynny drwy fynychu ein digwyddiadau cyhoeddus, cyfrannu syniadau, neu dim ond drwy hoffi a rhannu ein negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol a lledaenu’r gair.

 

“Dyma gyfle unigryw i ddangos i weddill y Deyrnas Unedig a'r byd dirwedd unigryw a diwylliant anhygoel Tyddewi a’r ardal gyfagos y mae’r bobl leol yn ei werthfawrogi gymaint ac mae cymaint o ymwelwyr yn teithio mor bell i’w fwynhau bob blwyddyn.”

 

Mae cais Sir Benfro ymhlith un ar ddeg o geisiadau o bob rhan o'r Deyrnas Unedig, saith o Loegr, dau o'r Alban ac un arall o Gymru.

 

Hoffwch yr ymgyrch

 

I ddangos eich cefnogaeth i’r cais, hoffwch dudalen Facebook yr ymgyrch www.facebook.com/StDavids2021 neu dilynwch @StDavids2021 ar Twitter. Gallwch hefyd rannu’ch syniadau â thîm y cais drwy’r sianeli cyfryngau cymdeithasol hyn.

 

Chwiliwch hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol am gyfleoedd i ennill gwobrau gwych gyda chystadlaethau sy’n cael eu cefnogi gan fusnesau lleol gan gynnwys te pnawn yng Ngwesty Gwledig Crug Glas a chyfle i aros yng ngwesty moethus Tŵr y Felin.

 

Os hoffech chi drafod y cais yn bersonol, bydd sesiwn ymgysylltu â’r cyhoedd yn cael ei chynnal yn Neuadd Goffa Solfach nos fory rhwng 7pm a 9pm.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru