Bale ymhlith y deg personoliaeth chwaraeon y flwyddyn

28/11/2014

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae'r enwebiadau ar gyfer personoliaeth chwaraeon y flwyddyn y BBC wedi'i cyhoeddi unwaith yn rhagor ac mae yna Gymro amlwg yn ei plith. Os nad ydych wedi clywed am yr enw Gareth Bale, mae raid eich bod wedi byw mewn ogof y flwyddyn ddiwethaf.

 

Mae'r Cymro balch ymhlith y deg ymgeisydd am y wobr yn cynnwys Carl Froch y bocsiwr, y gyrrwr formiwla 1  Lewis Hamilton a Roy Mcllroy y golffiwr.

 

Bu Bale yn llwyddiannus tu hwnt yn ei dymor cyntaf yn Real Madrid ar ei drosglwyddiad i clwb am £85 miliwn, pan sgoriodd yr ymosodwr 25 oed, 20 o goliau a chynorthwyo'r cewri o'r Bernebeu i ennill Cwpan Ewrop a'r Copa Del Rey. Mae hefyd wedi cael ei enwebu ar gyfer y Ballon d'or, sef y wobr sy'n cael ei rhoi i chwaraewyr gorau'r byd am y flwyddyn sy'n cynnwys chwaraewyr fel Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.

 

Ar ben hynny, mae Bale wedi rhagori i'r tim cenedlaethol yng ngemau rhagbrofol Ewro 2016, gyda'r crysau cochion yn ail yn y grwp. Cafwyd gem gyfartal yn erbyn y ffefrynnau Gwlad Belg yn ddiweddar, sy'n cryfhau gobeithion Cymru o gyrraedd y rowndiau terfynol yn Ffrainc.

 

Dyma'i gol arbennig i Gymru yn erbyn Gwlad yr Ia eleni.


 

Mae cyfle i chi bleidleisio ar gyfer Personoliaeth y Flwyddyn trwy ffon neu ar-lein. Bydd y pleidleisio yn cychwyn yn ystod y sioe ar nos Sul 14eg o Ragfyr.

 

Er mwyn pleidleisio, bydd raid i chi gofrestru ar-lein trwy'r ddolen ganlynol. Wrth gwrs, rydym yn ceisio bod yn ddiduedd yn Lleol.net ond mae croeso i chi bleidleisio dros Gareth Bale. C'mon Gareth! Rhannwch yr erthygl hon ac anogwch bobl i gofrestru a phleidleisio dros y Cymro talentog yn ystod y sioe.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net