Band gwerin ALAW yn rhyddhau albym a sengl ddwbl newydd

24/11/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r band gwerin ALAW yn rhyddhau albym a sengl ddwbl newydd Hiraeth/Fill the House ar Ragfyr y 3ydd.

Mae'r band hefyd yn croesawu aelod newydd ymuno, Nia Lyn sydd yn canu ac yn chwarae’r harmonium, sydd yn ymuno Oli Wilson-Dickson sydd yn chwarae’r ffidil ac yn canu a Dylan Fowler sydd yn chwarae’r gitar ac yn canu.


 “Mae ychwanegu llais pwerus wedi Nia wedi codi ALAW i lefel newydd, ble gallen nhw gyflwyno’u caneuon gyda hyder newydd. Mae hi’n cario emosiwn y caneuon ac yn eu cyflwyno yn hollol ddiffuant – yn symud o agosatrwydd tyner i angerdd pur”

 

Mae ALAW wedi cael ei ddisgrifio gan gylchgrawn Songlines fel super-group Cymraeg, mae ALAW yn dri o gerddorion sydd yn rhannu angerdd am gerddoriaeth traddodiadol Cymru. Mae llais arbennig a sgiliau harmonium Nia Lynn yn cymysgu gyda ffidil hyfryd Oli Wilson-Dickson, sydd yn plethu gyda gitar bywiog Dylan Fowler.

 

Recordio yn y cyfnod clo

 

Cafodd Drawn to the Light ei recordio yn ystod y cyfnod clo – pan roedd cyfyngiadau lleol yn caniatau i’r band gyfarfod – a roedd pawb yn gyffrous am y syniadau roedden nhw’n trafod a’r gerddoriaeth roedden nhw’n ei greu. Roedd dawn cerddorol Nia wedi ysbrydoli Oli i ysgrifennu caneuon newydd ar gyfer y lein yp newydd. Aeth Nia ati i ddysgu rhain, a holl gatalog ALAW (gyda ei chymdogion yn cnocio ar y wal).  Mae Dawn to the Light yn ail-ymddangosiad allan o’r cyfnod clo – er mwyn cael chwarae I gynulleidfa. Mae’r albym a’r gynulleidfa yn cynrychioli gobaith.

 

Mae’r sengl newydd ‘Hiraeth/Fill the House’ allan Rhagfyr 3ydd.