Canolfan Bwyd Cymru yn Sioe Arloesi Busnes Fferm

01/12/2017

Categori: Bwyd, Newyddion

Roedd cynrychiolaeth o Ganolfan Bwyd Cymru yn sioe Arloesi Busnes Fferm 2017 yn ddiweddar yn cynnig cyngor a chymorth i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

Cynhaliwyd y sioe yn Birmingham sy’n tynnu sylw at y diddordeb parhaus o ran ychwanegu gwerth at gynnyrch fferm, yn enwedig yng Nghymru.

 

Dywedodd Arwyn Davies, Rheolwr Datblygu Busnes Canolfan Bwyd Cymru, “Gan mai dyma'r tro cyntaf i ni arddangos yn y Sioe yma, fe aethom gyda meddwl agored, ond rydym yn falch o ddweud ein bod wedi cael dau ddiwrnod llwyddiannus iawn. Buom yn siarad â llawer o berchnogion fferm yn ystod y ddau ddiwrnod, llawer ohonynt o Gymru.”

 

Roedd sgwrs Arwyn Davies ar 'Arallgyfeirio Fferm i Brosesu Bwyd - Archwilio Cyfleoedd ac Osgoi problemau' yn boblogaidd iawn gyda phob sedd yn llawn.

 

Diddordeb mawr

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol, “Roedd diddordeb mawr gan y Tîm i glywed yr holl syniadau a chynlluniau oedd gan bobl ar gyfer arallgyfeirio eu busnesau fferm. Roedd technolegwyr bwyd y Ganolfan wrth law i gynnig cyngor ar sut y gallai ffermwyr ychwanegu gwerth at eu cynnyrch bwyd a'r hyn y gallem ei wneud i'w helpu ar hyd y broses. Os na chafoch chi gyfle i alw gyda’r Tîm, medrwch gysylltu â nhw yn y Ganolfan.”

 

Bydd Canolfan Bwyd Cymru yn dilyn ymlaen a’r ymholiadau a dderbyniwyd yn y sioe, gyda’r bwriad o helpu nifer i ddatblygu eu cynhyrchion bwyd a chyrraedd marchnadoedd newydd.

 

Roedd cynrychiolaeth o Ganolfan Bwyd Cymru yn sioe Arloesi Busnes Fferm 2017 yn ddiweddar yn cynnig cyngor a chymorth i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.