Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dathlu'r 90

03/04/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed yn ystod mis Ebrill ac fe fydd yn rhoi perfformiad arbennig i gyd-fynd.

Mae’r gerddorfa wedi chwarae rhan ganolog yn nhirwedd ddiwylliannol a chlasurol Cymru, gan berfformio i gynulleidfaoedd ar draws Gwledydd Prydain, tramor ac ar yr awyr. 

 

Bydd y Gerddorfa yn dathlu wythnos ei phen-blwydd rhwng 9 a 15 Ebrill ar yr awyr, ar-lein ac mewn cyngerdd gyda llu o gerddoriaeth, atgofion a dathliadau. 

 

Perfformiodd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC am y tro cyntaf erioed ddydd Iau 12 Ebrill 1928, yn yr Ystafelloedd Ymgynnull yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Fel y cyhoeddodd Radio Times y flwyddyn honno, roedd hon yn ‘Gerddorfa Newydd i Gymru... a benodwyd nid dim ond fel cerddorfa stiwdio mwyach ond yn benodol i berfformio’n genedlaethol ac yn ddinesig’. 90 mlynedd i’r diwrnod o’i chyngerdd cyntaf, bydd BBC NOW yn edrych yn ôl ar ei thaith. Mewn cyngerdd a fydd yn cael ei ffrydio’n fyw dan arweiniad Grant Llewellyn. 

 

Digwyddiadau digidol

 

Dywedodd Michael Garvey, Cyfarwyddwr Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: “Dyma’r cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau digidol rydyn ni’n falch iawn o fod yn eu cynllunio, a fydd yn agor drysau ein cartref yn Neuadd Hoddinott y BBC i gynulleidfa rithwir newydd. Ar gyfer ein pen-blwydd yn 90 rydyn ni wedi dewis darnau eiconig o gerddoriaeth gerddorfaol rydyn ni wedi’u perfformio yn y gorffennol ac wedi’u cyfuno â deunydd o’r archif a hanesion gan ein cyfeillion, i greu gwibdaith drwy’r 90 mlynedd. Rydyn ni’n llawn cynnwrf ynghylch defnyddio technoleg ddigidol i gyflwyno cerddoriaeth gerddorfaol i gynifer o bobl â phosib, ac mae ein pen-blwydd yn gyfle gwych i ni wneud hynny wrth i ni wahodd y genedl i ddathlu gyda ni!”

 

Cyngerdd yn cael ei ddarlledy ar ddydd Iau 12 Ebrill, 7.30pm yn Neuadd Hoddinott y BBC, gyda'r cyngerdd yn cael ei ffrydio'n fyw a bydd ar gael i'w wylio eto am 30 diwrnod wedi hynny.