Cig coch Cymru yn manteisio ar y sylw i Gymru yn Siapan

30/09/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Chwaraeon, Newyddion

Gyda Chymru’n curo Awstralia ddoe yn Siapan, mae ein diwydiant cig coch hefyd yn awyddus i fanteisio ar y sylw mawr a roddir i Gymru yn Siapan yn ystod wythnosau Cwpan y Byd.

Mae Siapan yn farchnad sydd ond newydd agor i Gig Eidion Cymru PGI a Chig Oen Cymru PGI. Codwyd y cyfyngiadau ar fewnforio cig coch o’r DG ym mis Ionawr, yn dilyn trafodaethau llywodraethol, archwiliad trylwyr o ladd-dai ac unedau prosesu a thystiolaeth o safonau uchel o ran iechyd ac olrheinedd anifeiliaid.

 

Mae’r wlad yn cynnig cyfleoedd pwysig i ffermwyr Cymru. Yn 2015 er enghraifft, cynhyrchodd Siapan 480,000 tunnell o gig eidion ond mewnforiodd dros 700,000 tunnell.  Yn ogystal, prynodd dros 30,000 tunnell o gig defaid; dim ond 200 tunnell sy’n cael ei gynhyrchu ganddi.

 

Mae Hybu Cig Cymru yn cydweithio â  nifer o sefydliadau i wneud yn siŵr fod cig o Gymru ar gael i'w brynu ac yn cael y sylw gorau posibl yn ystod cystadleuaeth Cwpan y Byd.

 

Mae digwyddiadau hyrwyddo pwysig yn cael eu trefnu ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Ar 27 Medi, cynhelir cinio i westeion o'r cyfryngau a’r sector dwristiaeth yn Siapan, a thridiau’n ddiweddarach bydd yna dderbyniad i bobl fusnes.  Yn y naill ddigwyddiad a’r llall, bydd cig o Gymru ar y fwydlen.

 

Bydd un o gwmnïau siopa mwyaf Siapan yn gwerthu Cig Oen Cymru yn ei siopau yn Hakata ac Osaka ddechrau mis Hydref, gan roi cyfle i’r bobl hynny sydd wedi dilyn gemau tîm rygbi Cymru i flasu ei chynnyrch bwyd enwocaf.

 

Yn ogystal, mae HCC wedi trefnu bod cig yn cael ei weini mewn cyfres o ddigwyddiadau a sesiynau blasu yn Llysgenhadaeth Prydain a mannau eraill. Cafwyd digwyddiadau eisoes yn Tokyo a Sapporo, a bydd rhagor yn dilyn yn Kobe. Bydd Cymru hefyd yn rhan o Ŵyl Gig Oen yn Tokyo ymhen ychydig wythnosau.

 

“Mae’r farchnad yn Siapan yn ei dyddiau cynnar, ond ar ôl codi cyfyngiadau ym mis Ionawr, bu modd i gwmnïau o Gymru fynychu sioe fasnach bwysig yn y gwanwyn, ac mae allforion ar raddfa fechan wedi cychwyn,” meddai Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru.

 

“Mae’r sylw y bydd Cymru’n ei gael fel un o’r prif gystadleuwyr yng nghystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd yn rhywbeth na all arian ei brynu,” ychwanegodd. “Felly, rydyn ni wedi bod yn paratoi i arddangos ein cynnyrch mewn partneriaeth â Llywodraethau Cymru a'r DG.

 

Galw’n tyfu

 

Meddai Rhys: “Rwy’n arbennig o falch fod mân-werthwr pwysig yn cydweithio â ni, a bydd e’n sicrhau bod Cig Oen Cymru ar gael i’w gwsmeriaid soffistigedig yn Osaka a Hakata.”

 

“Ein gobaith yw y bydd y farchnad yn Siapan, sy’n dibynnu i raddau helaeth ar gig coch wedi’i fewnforio, yn dod yn un o’r cyrchfannau newydd hynny lle mae’r galw’n tyfu,” ebe Rhys. Mae cael ystod amrywiol o farchnadoedd i’n cynnyrch bob amser yn newyddion da i ffermwyr a phroseswyr yng Nghymru.”