Cig oen Cymru yn serennu mewn cystadleuaeth golff

09/09/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Chwaraeon, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi partneru gyda threfnwyr un o'r cystadlaethau golff mwyaf yn y byd, Twrnamaint Golff Mercedes ar gyfer yr amaturiaid gorau, i godi proffil Cig Oen Cymru ym marchnad Gwlad Belg.

Parhaodd y twrnamaint am 30 diwrnod, gyda chystadleuwyr yn cymryd rhan ar draws deg cwrs a'r rownd derfynol fawr yn cael ei chynnal ar gwrs golff Royal Limburg ar Fedi 3. Cig Oen Cymru oedd y canolbwynt mewn barbeciwiau ar ôl y cystadleuaethau, ar gyfer chwaraewyr a gwesteion, yn ogystal â chymryd ei le ochr yn ochr â brandiau premiwm eraill fel partneriaid swyddogol y digwyddiadau.

 

Paratôdd cogyddion o'r gwahanol glybiau golff amrywiaeth o seigiau gyda Chig Oen Cymru, a oedd yn cael eu gweini i gannoedd o westeion.

 

Dywedodd Deanna Jones, Swyddog Gweithredol Datblygu Allforio HCC, fod y twrnamaint golff yn gyfle gwych i gyflwyno Cig Oen Cymru i grŵp mawr o ddarpar brynwyr, ac yn gyfle i ddangos ei gymwysterau fel cig barbeciw bendigedig.
“Ledled Ewrop mae’r sectorau lletygarwch ac arlwyo yn agor,” meddai Deanna. “Mae Gwlad Belg yn gyson yn un o’r 5 gwlad uchaf ar gyfer allforion cig oen o Brydain, gyda llawer o’r fasnach yn mynd i’r sector gwasanaeth bwyd a bwytai, felly mae’n hanfodol ein bod yn cael brand Cig Oen Cymreig ger bron darpar gwsmeriaid.”

 

Profi prydau cig oen

 

“Roeddem yn falch o noddi twrnamaint golff adnabyddus Tlws Mercedes, sy'n cael sylw'r cyfryngau cenedlaethol yn y wlad ar draws yr haf, yn ogystal â rhoi cyfle i ddefnyddwyr brofi prydau cig oen gwych ym mhob digwyddiad ar ôl y twrnamaint,” ychwanegodd.

Dywedodd Deanna, “Trwy’r hyrwyddiad hwn, roeddem yn gallu dangos bod Cig Oen Cymru yn opsiwn gwych ar gyfer barbeciw, gyda rhinweddau arbennig o ran ansawdd, cynaliadwyedd ac olrheinedd.”