Cogyddion amatur yn brwydro i goginio'r cyri gorau

14/02/2017

Categori: Bwyd, Newyddion, Papurau Bro

Fe fydd nifer o gogyddion amatur yn mynd ben-ben nos Wener yma yng Nghaernarfon i goginio cyri'r gorau er mwyn codi arian tuag at yr ŵyl fwyd a fydd yn cael ei chynnal ar Fai 13eg eleni.

Mewn noson hwyliog bydd 8 o gogyddion o’r ardal yn chwysu uwchben stof yn ceisio coginio y cyri gorau a fydd yn cael ei feirniadu gan oddeutu 80 o bobl leol ar y noson.

 

Bydd pencampwr y llynedd, Rhys Edwards, yn cystadlu unwaith eto. Wrth edrych ymlaen at y noson, dywedodd Rhys Edwards, “Os oddech chi'n meddwl fod un llynedd yn neis, disgwyliwch i flasu un blwyddyn yma!”

 

Bydd angen prynu tocynnau erbyn nos Fercher, Chwefror 15 o Palas Print er mwyn sicrhau lle yn y noson gyri a gynhelir yng Nghanolfan Feed My Lambs. 

 

Mwy o ddigwyddiadau

 

Bydd nifer o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu trefnu dros y misoedd nesaf yn cynnwys noson gyri, swper gala, trip trên a mwy. Ewch i wefan  am fwy o wybodaeth.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru