Côr o Wynedd yn hedfan i’r Iseldiroedd er mwyn codi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg

Bydd Côr Eryrod Meirion sydd yn gôr o fechgyn ifanc o Wynedd yn teithio i’r Iseldiroedd y penwythnos hwn fel rhan o ymgyrch farchnata er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a denu ymwelwyr tramor allan o dymor i Gymru.

Mae’r daith yn rhan o gynllun sy’n cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd ar ran Croeso Cymru i hyrwyddo ‘Ffordd Cymru’, sef cyfres o dri llwybr teithio sydd yn cynrychioli’r gorau o Gymru - y profiad a gynigiwn i ymwelwyr, ein lletygarwch a’n hatyniadau. Mae’r tri llwybr - Ffordd y Gogledd, Ffordd Cambria a Ffordd yr Arfordir  sy’n ymestyn ar hyd a lled Cymru yn ymgorffori popeth sy’n gwneud Cymru yn unigryw ac yn eithriadol yn y byd.
 
Fel rhan o’r daith, bydd Côr Eryrod Meirion yn cynrychioli Cymru yn Ffair Wyliau rhyngwladol Vakantiebeurs yn ninas Utrecht gan godi ymwybyddiaeth o Gymru, y diwylliant Cymreig a’r iaith Gymraeg yn yr Iseldiroedd.
Bydd y côr o 18 o aelodau yn perfformio yn yr ŵyl yn ogystal â rhyddhau fideo ‘flash mob’ ar brynhawn Sadwrn, 18 Ionawr.
 
Meddai Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi a Chymuned: “Nod yr ymgyrch farchnata hwn yw codi ymwybyddiaeth o Gymru yn y marchnadoedd rhyngwladol a thynnu sylw at yr amrywiaeth o atyniadau y gellir eu mwynhau mewn lleoliadau megis Gwynedd a ledled Cymru drwy gydol y flwyddyn, fel bod ymwelwyr yn aros yn hirach a gwario mwy.
 
“Mae cydweithio efo Côr Eryrod Meirion yn gyfle cyffrous i ni ddangos fod Cymru yn unigryw ac ein bod yn hyrwyddo ein gwlad fel cyrchfan o bwys mewn gŵyl ryngwladol. 
 
“Un o’r prif heriau wrth farchnata Cymru yw cyflwyno ein hiaith a’n diwylliant i weddill y byd mewn ffordd syml, gyfoes a deniadol. Mae’n hen bryd dathlu’r nodweddion yma ar lwyfan lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae gallu cydweithio gyda Chôr Eryrod Meirion yn caniatáu i ni wneud hyn.”
 
Bydd fideo hyrwyddo / ‘Flash Mob’ yn arddangos ar gyfrif cymdeithasol Ymweld ag Eryri 

 

Ffordd Cymru

 

Mae Cyngor Gwynedd yn arwain ar brosiect Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ‘Ffordd Cymru’ ar ran Llywodraeth Cymru, Cyngor Môn, Cyngor Conwy, Cyngor Sir Fflint, Cyngor Sir Dinbych, Cyngor Wrecsam, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro.