Cyfrol yn cofio Dic Jones

28/07/2016

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau’n hanner can mlynedd ers i Dic Jones ennill y gadair am yr awdl ‘Cynhaeaf’, bydd Gwasg Gomer yn lansio cyfrol i gofio amdano yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Am 3.15pm ar ddydd Llun 1af o Awst yn y Babell Lên, bydd Ceri Wyn Jones ac Idris Reynolds, awdur Darn o’r Haul Draw yn Rhywle… Cofio Dic a chyfaill i Dic, yn rhannu eu hatgofion.

 

Roedd Dic Jones heb amheuaeth, yn un o feirdd mwyaf ail hanner yr ugeinfed ganrif. Yr oedd hefyd yn bersonoliaeth fawr a adawodd ei ôl ar ei fro enedigol ac ar y genedl.

 

“Hysbys y dengys y dyn o ba radd y bo’i wreiddyn” – yr oedd Dic wedi’i wreiddio’n ddwfn yn ei filltir sgwâr ac fe flodeuodd yn hyderus yno.

Bydd gan bawb a’i hadnabu eu darluniau personol ohono, boed hynny ar gefn tractor yn ei oferols glas tywyll neu ar y Maen Llog yng ngwisg lliw euraidd Archdderwydd Gorsedd Beirdd Ynys Prydain.

 

Yn y gyfrol hon, yng nghwmni ei deulu, ei ffrindiau a’i gydnabod, down i wybod ychydig am y dyn o dan yr wyneb a chawn gip hefyd ar y gymdeithas a’r amgylchiadau a fowldiodd ei awen.

 

Mynegi teimladau’r genedl

 

Dyma fardd oedd yn mynegi teimladau’r genedl mewn geiriau yn well na neb – dyn a feddai dawn dweud yn ddiamau. Dyn a oedd â synnwyr digrifwch a hiwmor yn rhan annatod o’i gynhysgaeth. Y mae sawl stori am Dic Jones ar hyd ac ar led y wlad a phwy well i adrodd yr hanes amdano na’i gyfaill, Idris Reynolds?

Cofio Dic a wna Idris yn y gyfrol hon, nid cofiant mohoni, yn hytrach dyma deyrnged un cyfaill i gyfaill arall.

 

Cynhelir digwyddiad i lansio Darn o’r Haul Draw yn Rhywle… Cofio Dic yn y Babell Lên yn Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau, ddydd Llun yma am 3.15pm yng nghwmni Idris Reynolds a Ceri Wyn Jones.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru