Cyhoeddi ysgoloriaeth ymchwil i gyfraniad cewri cerddoriaeth draddodiadol Merêd a Phyllis

07/05/2019

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd y bydd ysgoloriaeth doethurol ar gael i fyfyriwr PhD yn ymchwilio i gyfraniad nodedig Dr Meredydd Evans a’i briod, Mrs. Phyllis Kinney i faes cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru.

Cynllun cydweithredol rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (Yr Archif Gerddorol Gymreig)  ac Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau (Prifysgol Bangor) fydd hwn a disgwylir i’r sawl a fydd yn ei derbyn ym mis Hydref eleni dalu sylw arbennig i rai o’r alawon gwerin anghyhoeddedig a gasglwyd ac a gofnodwyd ganddynt a’r meysydd ymchwil a fu o ddiddordeb penodol iddynt (e.e. y carolau traddodiadol, alawon yr anterliwtiau a.y.b.,).

 

Fel dau o gymwynaswyr pennaf y genedl, bu Merêd a Phyllis yn hael iawn eu cefnogaeth i weithgaredd cerddorol y Brifysgol ym Mangor a phan drosglwyddwyd papurau a dogfennau y ddau i ofal Yr Archif Gerddorol Gymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn 2018, roedd cyd-weithio rhwng y sefydliadau yn gam anorfod ymlaen.

 

Bydd yr Ysgoloriaeth, a ariennir gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cynnal yr ymchwilydd am gyfnod o 3 blynedd (llawn-amser) neu 6 mlynedd (rhan-amser) a disgwylir i’r unigolyn dderbyn cyfarwyddyd a hyfforddiant gan y Brifysgol, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chan y Llyfrgell.

 

Dywedodd  yr Athro Chris Collins (Pennaeth yr Ysgol ym Mangor): ‘Mae hyn yn ddatblygiad arbennig i ni fel sefydliad ac yn arwydd o’n parch a’n gwerthfawrogiad o’u cefnogaeth ers degawdau. Edrychwn ymlaen i weld ffrwyth yr ymchwil yn cael ei gyhoeddi yng Nghymru’.

 

Cyfle unigryw

 

Dywedodd Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd  Llyfrgell Genedlaethol Cymru:‘Mae archif helaeth ac anghymarol Meredydd Evans a Phyllis Kinney yn haeddu sylw ymchwilydd praff a galluog ac y mae’r ysgoloriaeth hon a’r bartneriaeth newydd rhyngom ni, Prifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cyfle unigryw i efrydydd weithio ym maes cerddoriaeth werin sy’n bwysig i ni yma yn y Llyfrgell. Mae’n cynnig cyfle i ni hefyd i gydnabod ymhellach ac amlygu mawredd Mered a Phyllis’

 

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion cymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth hon fydd yn cychwyn ar Hydref 1af (2019). Cynhelir cyfweliadau yn Aberystwyth yn ystod mis Mehefin fodd bynnag.